Wydawca treści Wydawca treści

Powrót

Matura przepustką do świata zawodów!

Matura, zwana także egzaminem dojrzałości, to przepustka do świata dorosłych, wymarzonego uniwersytetu a także przyszłej pracy.

Można powiedzieć, że matura jest pierwszym krokiem w dorosłe życie, nierozerwalnie związanym z wyborem kierunku studiów. Co zrobić, żeby swojej decyzji nie żałować i zdobyć dobry zawód dający satysfakcję i możliwość samorealizacji? Receptą na taki sukces nie będzie świadectwo z czerwonym paskiem zdobywane przez wszystkie szkolne lata, aż do matury, ale świadomość, że każdy sukces, nawet ten najmniejszy okupiony jest ciężką pracą. Brak tej ostatniej może doprowadzić do tego, że młody człowiek będzie miał nie tylko złe stopnie, ale przede wszystkim do tego, że nie będzie miał odpowiedniej wiedzy. Posiadanie pasji równa się posiadaniu wiedzy z danej dziedziny. Dopiero z prawdziwą pasją i wiedzą, matura przestaje być dokumentem leżącym w szufladzie, a staje się przepustką do prawdziwej dojrzałości i samorealizacji.

Matura jest jedynie etapem przejściowym, przepustką do tego, aby rozpocząć pracę bądź studia. Aby trafnie wybrać ciekawy i rozwijający kierunek studiów, a tym samym przedmioty zdawane na egzaminie maturalnym, najpierw należy zastanowić się nad swoją osobowością, zainteresowaniami czy zdolnościami. Warto, by młody człowiek zadał sobie kluczowe pytania: Jakimi wartościami kieruję się w życiu? Jak wyobrażam sobie swoje przyszłe życie? Jaką formę pracy preferuje – w grupie czy indywidualną? Co oznacza dla mnie słowo „sukces"? Gdy zbierzemy te wszystkie informacje możemy stworzyć własną wizję kariery. Zainteresowania powinny być kluczowym czynnikiem w wyborze konkretnego kierunku studiów, należy jednak mieć na uwadze, iż warto przyjrzeć się również prognozom rynku pracy. Przydatnym źródłem informacji na ten temat mogą okazać się doradcy zawodowi, który udzielają bezpłatnych porad w jednostkach OHP na terenie całego kraju. Podstawowym zadaniem doradcy zawodowego jest wspieranie młodych ludzi w wyborze zawodów odpowiadających ich zainteresowaniom, możliwościom, a przy tym także potrzebom rynku pracy.

Warunki przystąpienia do egzaminu maturalnego i rekrutacja na studia wyższe
Dla tych, którzy wybrali naukę w szkole kończącą się egzaminem maturalnym, jest to etap podjęcia decyzji związanych  z wyborem dalszej ścieżki edukacyjnej i zawodowej. System edukacji pozwala na poziomie szkoły średniej wybrać przedmioty, które będą zdawane na egzaminie maturalnym i będą punktowane na wymarzonym kierunku studiów, który umożliwi nam pozyskanie nowej wiedzy i umiejętności zawodowych.

Abiturienci kończący szkołę średnią muszą zdawać egzamin z przedmiotów obowiązkowych, czyli z  języka polskiego - w części ustnej i pisemnej,  języka obcego nowożytnego - również w części ustnej i pisemnej, matematyki - w części pisemnej, języka mniejszości narodowej – dla absolwentów szkół lub oddziałów z nauczaniem języka danej mniejszości narodowej w części ustnej i pisemnej. Powyższe pisemne egzaminy obowiązkowo są zdawane na poziomie podstawowym.

Poza tym uczniowie kończący szkołę średnią mają obowiązek zdawania minimum jednego egzaminu dodatkowego  z przedmiotów  ujętych w podstawie programowej, dla których przewidziano nauczane na IV etapie edukacyjnym w zakresie rozszerzonym tj.  biologii, chemii, filozofii, fizyki, geografii, historii, historii sztuki, historii muzyki,  informatyki, języka polskiego, języka obcego nowożytnego, języka łacińskiego i kultury antycznej, języka mniejszości narodowych i mniejszości etnicznych, języka regionalnego, matematyki czy wiedzy o społeczeństwie. Egzaminy te zdawane są na  jednym poziomie – odpowiadającym podstawie programowej każdego przedmiotu w zakresie rozszerzonym. Obowiązkowy egzamin z przedmiotu do wyboru nie posiada progu zdawalności. Każdy zdający może przystąpić do egzaminu maturalnego z dowolnie wybranego przedmiotu, bez względu na to czy uczył się go w zakresie rozszerzonym w szkole ponadgimnazjalnej.

Powyższe rozwiązanie jest analogiczne do obowiązującej obecnie zasady. Mówi ona, że wybór przedmiotu zdawanego na egzaminie maturalnym nie jest zależny od typu szkoły, do której uczęszczał absolwent, ani od przedmiotów nauczanych w tej szkole. W związku z zależnością między przedmiotami zdawanymi na egzaminie maturalnym, a w szczególności przedmiotami dodatkowymi a rekrutacją na studia wyższe uczeń szkoły średniej zanim podejmie decyzję powinien szczegółowo zapoznać się z zasadami rekrutacji do szkół wyższych.

Matura przepustką do świata zawodów
Planując studia większość młodych ludzi zdaje sobie sprawę, iż nie są to ich ostatnie wybory kierunku nauki, gdyż dokształcanie stało się koniecznością. Nie można być specjalistą od wszystkiego, gdyż nawet najpełniejszy zasób wiedzy ogólnej nie wystarczy, by osiągnąć sukces. Bez wątpienia najpewniejsze są kierunki techniczne, nauki ścisłe, głównie w zakresie nowych technologii, nanotechnologii, biogenetyki, informatyki, e-marketing, e-commerce. Do najmniej praktycznych i najmniej przyszłościowych należą kierunki humanistyczne, aczkolwiek odrodzenia doznaje kierunek socjologii i psychologii, głównie w specjalnościach psychologii biznesu i coachingu. Niestety to, co wydaje się być strzałem w dziesiątkę dziś, nie koniecznie będzie nim za kilka lat, kiedy to obecni maturzyści będą wkraczać na rynek pracy. Oblężenie na kierunkach politechnicznych, nie wróży zbyt wiele dobrego, a świadczy o zbliżającym się nasyceniu rynku. Dlatego lepiej jest wybrać kierunek niszowy jak np. budowa maszyn sensorycznych.

Jak wynika z przedstawionej problematyki uczniowie kończący dziś maturę nie mają prostego wyboru. Muszą brać pod uwagę bardzo wiele aspektów natury edukacyjnej, osobowościowej jak i również krajowego i zagranicznego rynku pracy, co z jednej strony wydaje się bardzo trudne, ale z drugiej strony  gdy wybór  zostanie podjęty świadomie daje szanse na dobrą pracę i karierę zawodową.

Autor tekstu: Jolanta Wastowska , Robert Śmigielski Doradcy zawodowi MCIZ we Włocławku
Źródło:
A.Bogaj, Stefan M Kwiatkowski „ Szkoła a rynek pracy" Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa 2006
http://men.gov.pl/ministerstwo/informacje/matura-2015-co-sie-zmieni-jak-bedzie-wygladal-egzamin.html, z dnia 22.10.2014
http://wybierzstudia.nauka.gov.pl/pages/search/wizard, z dnia 16.04.2015


Widok zawartości stron Widok zawartości stron