Wydawca treści Wydawca treści

Powrót

Szkoła a kariera

W młodym wieku człowiek musi podjąć trudną decyzję - czym chce zajmować się w przyszłości, jaką ścieżkę kariery wybrać. Zazwyczaj nie jest do tego przygotowany, dlatego korzysta z pomocy innych. Nie zawsze są to osoby właściwe i kompetentne.

Często młodzież sugeruje się zdaniem rodziców, kolegów, koleżanek i przez to nie dąży do celu zgodnego z predyspozycjami, zainteresowaniami, a przecież satysfakcja płynąca z pracy, którą się lubi jest bezcenna.

Dodatkowym utrudnieniem przy wyborze szkoły ponadgimnazjalnej jest brak świadomości, jakie możliwości otwierają poszczególne szkoły tj. licea, technika, zasadnicze szkoły zawodowe. Żeby dokonać dobrego wyboru młodzież powinna wiedzieć, co chce robić dalej po skończeniu szkoły średniej - iść na studia czy może rozpocząć karierę zawodową? Niestety po zasadniczej szkole zawodowej nie można iść bezpośrednio na studia, jeżeli się nie ma zdanej matury, a znowu bez kwalifikacji zawodowych znalezienie pracy nie jest łatwe. Każdy pracodawca szuka jak najlepiej wykształconego, wykwalifikowanego pracownika, dlatego dużym udogodnieniem są kursy pozwalające zdobyć kwalifikacje do pracy na danym stanowisku lub branży. Dlatego dokonując wyboru szkoły średniej, młody człowiek powinien skorzystać z pomocy, jaką oferują psycholodzy i doradcy zawodowi. Osoby te ułatwią poznanie siebie, swoich mocnych stron przy pomocy testów zainteresowań i predyspozycji zawodowych. Doradcy zawodowi mogą także uświadomić, jakie skutki będzie nieść taka, a nie inna decyzja, ponieważ posiadają odpowiednią wiedzę.

Niewłaściwie wybrana szkoła, może w znacznym stopniu utrudnić, a w szczególnych przypadkach, nawet całkowicie przekreślić osiągnięcie celu, który się wyklaruje za późno, bo podczas nauki w szkole ponadgimnazjalnej. W wielu przypadkach młody człowiek stwierdza, że szkoła którą wybrał lub zawód, którego się uczy go nie satysfakcjonują. Kończąc szkołę, taka osoba szuka pracy w innym zawodzie lub podejmuje studia w innym kierunku, przez co czas spędzony w szkole średniej można uznać za „źle spożytkowany".

Badanie opinii pewnej klasy maturalnej na temat zadowolenia z wybranego zawodu, pozwoliło uświadomić, jak poważny jest problem wyboru szkoły. 25% pytanych wybrało tę a nie inną szkołę, żeby zaspokoić ambicje rodziców i nie ma żadnej satysfakcji z nabytej wiedzy. Kolejne 25% stwierdziło, że ukończona szkoła, w niewielkim stopniu spełniła ich wymagania, konfrontacja ich oczekiwań z rzeczywistością, uświadomiła im jak mało wiedzieli na temat wybieranego kierunku. Tylko 50% badanych było zadowolonych z wyboru szkoły i przekonanych, że to, czego dowiedzieli się w szkole, będą mogli wykorzystać podczas pracy zawodowej. Studia w tym samym kierunku, będące kontynuacją nauki w szkole średniej, podjęło tylko 25%.

Wnioski z powyższego badania same się nasuwają. Tylko połowa była świadoma, będąc w gimnazjum, tego co chce w życiu robić. Dlatego młodzież gimnazjalna powinna poświęcać więcej czasu na poznanie możliwości, jakie dają wstępnie wybrane przez nią szkoły, by podjąć właściwą decyzję, której nie będzie żałować.


Widok zawartości stron Widok zawartości stron