Wydawca treści Wydawca treści

Powrót

Wybierz szkolnictwo zawodowe

„Bywa, że ludzie bardziej lubią nasze zawody, niż nas samych."

Sytuacja na rynku pracy stwarza dobre warunki zatrudnienia dla absolwentów szkół technicznych oraz zawodowych. Ogólnodostępność szkolnictwa wyższego i często przekonanie, że uzyskanie dyplomu uczelni wyższej to gwarancja znalezienia lepszego zatrudnienia wywołuje dezinformację u osób poszukujących pracy.

Analiza zapotrzebowania zgłaszanego przez  pracodawców poszukujących pracowników potwierdza, że oferowane miejsca pracy przeznaczone są przede wszystkim dla osób posiadających wykształcenie zasadnicze zawodowe bądź średnie zawodowe. Osoby z wykształceniem wyższym pierwszego stopnia (ukończone studia licencjacie) lub także drugiego stopnia (studia magisterskie) znajdują zatrudnienie widocznie, jako kilkuprocentowe w statystykach. Jest to następstwo tego, że aby gospodarka funkcjonowała sprawnie przeważającą cześć siły zatrudnienia muszą stanowić osoby „wytwarzające" określony produkt. Kontrola oraz kierownictwo wymagane są jedynie dla sprawnego procesu produkcji oraz rozwoju. Same z siebie siłą rzeczy niczego kreować nie mogą.

Szkolnictwo zawodowe to także szansa na założenie własnej działalności gospodarczej. Przy obecnych uregulowaniach prawnych zawartych w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej, mikoroprzediębiorca (firma, która zatrudnia mniej niż 10 osób w ostatnich w dwóch latach poprzedzających rok rozliczeniowy) jest uprzywilejowany w procedurach formalnych oraz rozliczeniowych. Dzieje się tak, ponieważ małe firmy są podstawą polskiej gospodarki. To w nich jest największa zdolność zatrudnienia dla osób początkujących na lokalnym rynku pracy oraz zdolności przekwalifikowania zawodowego osób doświadczonych. Stają się one kuźnią młodych pracowników. Zrzeszenie mikroprzedsiębiorców jest jedną z liczniejszych grup podatników uiszczających podatek dochodowy, dlatego w interesie każdego państwa leży dbanie o tę liczną grupę małych przedsiębiorstw stwarzającą możliwości produkcyjne w danym regionie.

Teorie głoszące, że jedynym wymiarem prestiżu społecznego są zawody wykonywane z wykształceniem wyższym stają się mylne. Tendencje do określania tego, co jest rzeczywistym „luksusem społecznym" zdają się ewoluować porównywalnie w tak szybkim tempie, w jakim zmienia się ilość opinii wyrażanych, co w danej chwili znajduje się na „topie".  

Jeden ze znakomitych socjologów amerykańskich w latach dwudziestych XIX wieku stwierdził, że nie można wysnuwać tezy, iż niektóre zawody są bardziej pożądane w skali zapotrzebowania społecznego, natomiast inne mniej.  Swoje rozważania przedstawił w bardzo przystępny sposób: ‘'Lekarz jest w stanie wykonać zadanie pielęgniarki i podać pacjentowi zastrzyk, pielęgniarka nie jest natomiast w stanie postawić pacjentowi diagnozy, na co jest chory.". Obrazuje to teorię zastępowalności zawodów społecznych. Nie ma profesji gorszych i lepszych. Występowanie wszystkich jest konieczne dla prawidłowego rozwoju społeczeństw. 

W rozważanym kontekście należy podkreślić, że na rynku zatrudnienia, tak samo, jak na rynku zbytu towarów, szanse przebicia się mają te zawody oraz produkty, na które występuje nisza w zapotrzebowaniu. Paradoksalnie, nagląca potrzeba znalezienia przez pracodawcę pracowników skutkuje obniżeniem ich wymagań (w tym przypadku możemy rozpatrywać, jako wymaganie posiadanie określonego stażu pracy). W takiej sytuacji to pracodawca werbując określonego pracownika, zatrudniając go na umowę o pracę bierze na siebie trud wykreowania w nim cech i umiejętności niezbędnych do zajmowania określonego stanowiska pracy. Niewątpliwie przeszkolenie takie jest dużo korzystniejsze dla pracodawcy niż skierowanie swego pracownika do kształcenia się od samego początku w szkole o określonym profilu technicznym.

Obranie drogi szkolnictwa zawodowego jest obecnie realną szansą na znalezienie stałego zatrudnienia. Studia można realizować w systemie wieczorowym lub zaocznym, nikt nie określił, w jakim przedziale wiekowym.  To, że wybierzesz zawód nie przekreśla Twoich szans na studiowanie. Na kontynuację nauki na szczeblu  wyższym możesz zdecydować się w dowolnym momencie swojego życia. 

Autor: Rafaela Kaczmarek, Pośrednik pracy-stażysta w MCK OHP w Stargardzie Szczecińskim

Opacowanie własne

 

 

Widok zawartości stron Widok zawartości stron