Trendy i zawody Trendy i zawody

 • 04.03.2014

  Śmieciowa praca
  Ostatnio coraz częściej słyszy się o „umowach śmieciowych”. Krzywdzą pracowników i psują rynek pracy, na dodatek ograniczają wpływy do ZUS. Czym są tzw. śmieciówki i czy faktycznie trzeba się ich bać?

 • 20.02.2014

  Edukacja sobie, rynek pracy sobie
  Za jedną z wiodących przyczyn bezrobocia młodzieży uznaje się niedostosowanie systemu edukacyjnego do potrzeb rynku pracy. W czym przejawia się rozdźwięk między wiedzą wyuczoną i umiejętnościami wymaganymi w miejscu pracy?

 • 27.01.2014

  Zawód jak marzenie – jak dokonać wyboru?
  W dzisiejszych czasach młodzi ludzie stają przed trudnym wyborem kierunku kształcenia -zawodu, który ma otworzyć przed nimi „wrota kariery”. Różne instytucje związane z rynkiem pracy tworzą rankingi najbardziej poszukiwanych zawodów zarówno w Polsce, jak i na świecie. W jaki sposób powstają i czy warto się nimi sugerować wybierając zawód? Jak dokonać wyboru i uniknąć rozczarowań?

 • 16.01.2014

  Rzemieślnik czy artysta? – Fryzjer czy stylista?
  Fryzjerstwo to nie tylko zawód, ale przede wszystkim pasja, zaangażowanie i sposób na życie. To zawód, który należy pokochać, aby czerpać z niego pełną satysfakcję.

 • 16.01.2014

  Przekwalifikowanie - jeden ze sposobów na ciągle zmieniający się rynek pracy
  Niestety czasy, kiedy pracowało się w jednym zawodzie kilkadziesiąt lat, już nie wrócą. Często z powodu braku możliwości podjęcia pracy w wyuczonej specjalności okazuje się, że przekwalifikowanie jest konieczne. Można wtedy skorzystać z pomocy oferowanej przez Ochotnicze Hufce Pracy.

 • 05.12.2013

  Jaki zawód da nam pracę i satysfakcję?
  W Polsce co roku ponad 475 tysięcy młodych ludzi kończy szkołę wyższą. Ponad 260 tysięcy w kierunkach, w których są problemy ze znalezieniem pracy. Są to przede wszystkim pedagogika, socjologia, turystyka i administracja. Na rynku mamy duże braki co do wykwalifikowanych pracowników, technicznych ekspertów i inżynierów.

 • 07.11.2013

  Patriotyzm w dobie internetu
  Z okazji przypadającego 11 listopada Narodowego Święta Niepodległości sprawdziliśmy jakie znaczenie mają dziś dla młodych ludzi wartości narodowe. Zapytaliśmy uczestników OHP o to, jak rozumieją słowo „ojczyzna” a także, co to znaczy być patriotą i czy łatwo być nim w dzisiejszych czasach.

 • 30.10.2013

  Warto być wolontariuszem
  Wolontariat (łac. voluntarius - dobrowolny) to dobrowolna, bezpłatna, świadoma praca na rzecz innych lub całego społeczeństwa. Wolontariuszem może zostać każdy, kto chce pożytecznie i ciekawie wykorzystać czas wolny. Dla młodych osób wolontariat to także często pierwszy krok do kariery zawodowej.

 • 30.10.2013

  Nowe perspektywy młodzieży wiejskiej
  Młodzież wiejska to w całej Europie bardzo ważna grupa społeczna, która jest narażona na duże bezrobocie. Niska dochodowość gospodarstw rolnych i ukryte bezrobocie powodują, że konieczne są zmiany zatrudnienia na obszarach wiejskich. Co za tym idzie konieczne jest podniesienie poziomu wykształcenia i edukacji zawodowej. Wymaga to rozwiązań systemowych wspieranych przez fundusze europejskie.

 • 28.10.2013

  Wpływ rodziny na samoocenę młodego człowieka
  Rozwój samooceny człowieka jest ściśle związany z wychowaniem, jakie wyniósł z domu. Rodzina, jako podstawowa instytucja społeczna, powinna wpływać i kształtować osobowość dziecka. W czasach pogoni za pracą, finansami, karierą, coraz mniej uwagi możemy poświęcić na wspólną zabawę, spacer czy wysłuchanie problemów naszych pociech.

 • 23.10.2013

  Szkolenia zawodowe potrzebne bardziej niż kiedykolwiek!
  Jaki model edukacji jest lepszy? Czy ten, który zakłada większą liczbę osób z wyższym wykształceniem, czy może ten, który stawia na wykształcenie zawodowe i pracę dla młodych?

 • 23.10.2013

  Zawodowy zawrót głowy
  Nieustannie zmieniająca się rzeczywistość sprawia, że popyt na niektóre zawody maleje a inne są coraz bardziej poszukiwane. Pojawiają się też zupełnie nowe profesje. Sprawdź, jakie branże mają duże szanse na rozwój, a jakie powoli odchodzą do historii.