Wydawca treści Wydawca treści

Powrót

„ABC prowadzenia działalności gospodarczej. Chcę być przedsiębiorczy”

Dnia 19 maja 2022 roku w Nowym Dworze Gdańskim odbyły się kolejne zajęcia z cyklu „ABC prowadzenia działalności gospodarczej. Chcę być przedsiębiorczy”.

W zajęciach uczestniczyli uczniowie Zespołu Szkół i uczestnicy 11-18 Hufca Pracy w Nowym Dworze Gdańskim. Zajęcia obejmowały wykłady i warsztaty z zakresu przedsiębiorczości. Uczestnicy poznawali sylwetkę człowieka przedsiębiorczego, pozyskali wiedzę na temat ewidencji działalności gospodarczej i zasad jej prowadzenia, tworzenia biznesplanu i pozyskiwania funduszy.

Kształcenie postaw przedsiębiorczych takich jak rozwijanie u młodzieży kreatywności, samodzielności, zdolności planowania, organizowania, realizacji przedsięwzięć skutecznego komunikowania się mają również na celu rozwijanie kompetencji społecznych oraz zachowań przedsiębiorczych przygotowujących do świadomego wejścia na rynek pracy i poruszania się w świecie finansów.

Warsztaty miały na celu zapoznanie uczestników z warunkami gospodarczymi, w jakich uczniowie będą działać. Uczniowie poprzez zajęcia mieli możliwość analizowania rynku pracy oraz działania związane z tworzeniem i prowadzeniem własnej firmy.

 

Autor tekstu: Magdalena Kubacka – Doradca zawodowy w MCK Nowy Dwór Gdański

Autor zdjęć: Małgorzata Bania – Pośrednik pracy z MCK Nowy Dwór Gdański

 

Zdjęcia nr 1-3: Zajęcia ABC z prowadzenia działalności gospodarczej

 


Widok zawartości stron Widok zawartości stron