Wydawca treści Wydawca treści

Powrót

„Ferie OHP” w 1-38 Hufcu Pracy Nowa Ruda

W 1-38 Hufcu Pracy Nowa Ruda w ramach "Ferii z OHP" odbył się warsztat rozwoju osobistego: "Jak skutecznie planować własny czas. Dopiąć swego, czyli jak wyznaczać i osiągać swoje cele".

Zajęcia przeprowadził doradca zawodowy Młodzieżowego Centrum Kariery OHP. Podczas spotkania młodzież integrowała się grając kartami  METRUMMowa Magia Słowa. Każdy mógł zaprezentować aktualny stan, w jakim się znajduje lub wskazać najważniejszą dla niego wartość. Przeprowadzone ćwiczenia miały na celu diagnozę stanu gotowości uczestników do pracy. Przyczyniły się do głębszego samopoznania się młodzieży. Po zakończonych zajęciach spędziliśmy miło czas przy słodkim poczęstunku.

Zrealizowaliśmy również zajęcia rekreacyjne. Spacer uliczkami Nowej Rudy miał na celu przybliżenie młodzieży noworudzkich zabytków, wskazanie perełek architektury. Uczestnicy odświeżyli wiedzę na temat sławnych obywateli Miasta Nowej Rudy. Przedsięwzięcie przebiegało w miłej atmosferze, przyczyniło się do integracji grupy.

 

Autor tekstu: Anna Grochowska - Komendant 1-38 HP

Autor zdjęć: Anna Kadrubowska - wychowawca 1-38 HP

 

 


Widok zawartości stron Widok zawartości stron