Wydawca treści Wydawca treści

Powrót

„Ferie z OHP” w Centrum Aktywności Młodzieży w Krośnie

W ramach ferii doradca zawodowy Aneta Więch oraz pośrednik pracy Bernadetta Stachyrak z Młodzieżowego Centrum Kariery w Iwoniczu przeprowadziły warsztaty w Centrum Aktywności Młodzieży w Krośnie.

CAM to przestrzeń kreowana dla młodzieży i wspólnie z młodzieżą, z której korzystają młodzi ludzie, chcący spędzać czas w twórczej atmosferze przed i po lekcjach, na feriach zimowych i wakacjach.

Celem przeprowadzonych zajęć było skłonienie młodzieży do refleksji dotyczącej ich mocnych stron i nieograniczonego potencjału, a także wsparcie młodych ludzi w odkrywaniu swoich pasji. Uczniowie korzystali z kart rozwojowych PASJANS, gdzie każda z nich zawiera inspirującą fotografię pasji. To doskonałe narzędzie do rozwijania świadomości siebie. Wzięli oni również udział w ćwiczeniu „Indywidualny plan kariery, czyli podróż na wyspy zawodowe”, które miało na celu skłonić ich do refleksji dotyczącej wszystkich zasobów, które wpływają na realizacje celów zawodowych i osobistych.

Podczas warsztatów wszyscy uczestnicy byli zachęcani do bliższego poznania i korzystania z usług poradnictwa zawodowego, pośrednictwa pracy Młodzieżowego Centrum Kariery oraz usług Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Krośnie.

 

Autor tekstu: Aneta Więch - doradca zawodowy MCK Iwonicz.

Autor zdjęć: Aneta Więch - doradca zawodowy MCK Iwonicz, Bernadetta Stachyrak - pośrednik pracy MCK Iwonicz.

 

Zdjęcia nr 1-8: Młodzież podczas warsztatów z doradcą zawodowym i pośrednikiem pracy MCK Iwonicz.

 

 

 

 

 

 


Widok zawartości stron Widok zawartości stron