Wydawca treści Wydawca treści

Powrót

„Moja Majowa Jutrzenka” – Konkurs Wojewódzki w Pomorskiej WK OHP

Celem konkursu było upowszechnienie wartości patriotycznych, pobudzenie dumy narodowej oraz rozwijanie zdolności artystycznych i kreatywności wśród młodzieży. Przedmiotem konkursu było również zaprezentowanie własnych refleksji związanych z obchodami 230. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

Aktualnie konkurs jest kontynuowany na szczeblu ogólnopolskim. Dwie najlepsze prace uczestników poszczególnych jednostek OHP z konkursu wojewódzkiego wezmą udział
w konkursie ogólnopolskim.

Powszechnie uznaje się, że Uchwała Rządowa w Polsce była wprowadzona jako pierwsza w Europie i druga na Świecie. Konstytucja jest ustawą regulującą ustrój prawny państwa. Ustawa z 3 Maja 1791 r wprowadzona przez króla Polski Stanisława Augusta Poniatowskiego po raz pierwszy częściowo zrównała prawa mieszczan i szlachty, odbierając przywileje jednej grupie społecznej -szlachcie. Po raz pierwszy Konstytucja przyznała władzę narodowi, ustanowiła wolność wyznania, wprowadziła podatki, a co najważniejsze ustaliła, że Sejm Konstytucyjny będzie się zbierał regularnie, aby wprowadzać niezbędne zmiany w Konstytucji wynikające z aktualnych potrzeb i rozwoju społeczeństwa.

Dzięki Konstytucji mamy w kraju jasno określone prawa i obowiązki zarówno obywatela jaki i Państwa wobec obywatela. Konstytucja nadaje naszemu Państwu suwerenność, równość i niezawisłość Sądów, możemy czuć się bezpiecznie w własnym kraju. Musimy pamiętać, że Konstytucja zniosła poddaństwo chłopów, ustaliła prawa człowieka do równego traktowania czego w przeszłości nie było. Mimo wielu upadków Konstytucji i zmian jakie w niej zachodziły, cały czas daje nam ochronę naszych praw obywatelskich i suwerenność kraju. Dlatego musimy dbać o nasze wartości i uwrażliwiać naszych uczestników.

Młodzież Ochotniczych Hufców Pracy wykazała się ogromną kreatywnością i zdolnościami artystycznymi. Prace przygotowane zostały na wysokim poziomie ,a komisja miała trudny wybór.

 

Dziękujemy uczestnikom za wykonanie pięknych prac, kadrze Pomorskiej WK OHP za trud włożony w przygotowanie młodzieży oraz życzymy dalszych sukcesów.

 

Nagrody i wyróżnienia otrzymali:

I miejsce: Krzysztof Adamczyk 11-23 HP Słupsk

II miejsce: Wiktoria Janowska 11-7 HP Gdańsk

III miejsce: Aleksander Mehlberg OSiW Tczew

wyróżnienia:

  • Denis Jażdżewski OSiW Człuchów
  • Paweł Obuchowicz 11-16 HP Kwidzyn
  • Patrycja Grabowska 11-18 HP Nowy Dwór Gdański

 

Autor tekstu: Beata Zawodzińska – wychowawca 11-7 HP w Gdańsku

Autorzy zdjęć: Uczestnicy konkursu z PWK OHP

Wiktoria Janowska 11-7 HP Gdańsk

Aleksander Mehlberg OSiW Tczew

Patrycja Grabowska 11-18 HP Nowy Dwór Gdański


Widok zawartości stron Widok zawartości stron