Wydawca treści Wydawca treści

Powrót

„My Polacy”

W dniach 26 -30 kwietnia 2021 r. w ramach obchodów zbliżających się świąt narodowych w Hufcu Pracy w Białymstoku odbyło się wydarzenie pod hasłem „My Polacy”.

Przygotowania do uroczystości rozpoczęły zajęcia edukacyjno-informacyjne nt. Konstytucji 3 Maja, Święta Flagi oraz planowanych obchodów prowadzone przez kadrę hufca na godzinach wychowawczych (online).

Następnie uczestnicy w ramach akcji „Kotylion na Święto Flagi” na zajęciach plastycznych wykonali kotyliony i kokardki narodowe. Zostały one  przekazane  m.in. na ręce Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Białymstoku dla podopiecznych placówki oraz pracownikom ZSZ nr 5 , Podlaskiej Wojewódzkiej Komendzie, uczestnikom i ich rodzinom i lokalnym pracodawcom.

Dopełnieniem tematu były różne informacje edukacyjne i ciekawostki umieszczane w tygodniu poprzedzającym uroczystości na  hufcowym Facebooku.

Cykl zajęć, pogadanek i spotkań miał na celu: kształtowanie szacunku dla własnego państwa oraz poczucia tożsamości narodowej, rozwijanie u uczestników poszanowania i zainteresowań symbolami narodowymi, jak równieżkształtowanie postaw patriotycznych i obywatelskich.

 

Autor tekstu i zdjęć: Katarzyna Kruszewska - wychowawca HP B
                                      

Zdjęcie nr 1, 2, 3, 4, 5: Uczestnicy HPB w trakcie realizacji imprezy „My Polacy”

 

 

 

 

 

 


Widok zawartości stron Widok zawartości stron