Wydawca treści Wydawca treści

Powrót

"Nakręcamy się dla Patryka”

Zbierać nakrętki czy nie zawracać sobie tym głowy? Wielu z nas zadaje sobie to pytanie. Odpowiedź brzmi: zbierać! Są małe, ale to w ich liczbie leży siła i realna pomoc dla wielu potrzebujących!

Uczestnicy Hufca Pracy w Kolnie co roku włączają się w zbiórkę nakrętek dla chorych dzieci. Tym razem przedstawiciele Klubu Aktywnych zbierają korki w ramach ogólnopolskiej inicjatywy Kapituły Samorządności Młodzieży Ochotniczych Hufców Pracy pt. „Nakręcamy się dla Patryka”.

Chłopiec na początku 2020 r. uległ poważnemu, nieszczęśliwemu wypadkowi samochodowemu. Potrzebuje specjalistycznej rehabilitacji, aby mógł odzyskać dawną sprawność. Niestety rodziny chłopca nie stać na sfinansowanie tak drogiego leczenia. Dlatego uczestnicy HP Kolno zorganizowali punkt zbiórki nakrętek w hufcu i aktywnie uczestniczą w akcji.

Celem inicjatywy jest podjęcie działań nakierowanych na zebranie środków finansowych, niezbędnych do podjęcia leczenia Patryka. Akcje tego typu odgrywają dużą rolę – uczą wrażliwości na potrzeby innych, życzliwości, tolerancji, rozwijają empatię, kształtują pozytywną postawę wobec cierpiących i potrzebujących, a także wzmacniają postawę odpowiedzialności za siebie i drugiego człowieka.

Zawsze warto pomagać, bo dobro wraca! To prawda, która jest ponadczasowa. 

 

Autor tekstu i zdjęć: Milena Samul - wychowawca HP

 

Zdjęcie nr 1: Uczestnik M. Baczewski podczas zbiórki

 

Zdjęcie nr 2: Uczestniczka B. Topka podczas zbiórki


Widok zawartości stron Widok zawartości stron