Wydawca treści Wydawca treści

Powrót

„Pomagamy bezdomnym”

Uczestnicy Hufca Pracy z Zambrowa z inicjatywy Klubu Aktywnych oraz Samorządu Szkolnego włączyli się do akcji organizowanej przez Ośrodek Wsparcia Rodziny Caritas Polska.

Celem przedsięwzięcia było wsparcie bezdomnych z naszego miasta.

Każdy kto miał zbędne ubrania zimowe, kurtki, spodnie, buty mógł przynieść do hufca lub szkoły i wesprzeć osoby bezdomne. Uczestnicy inicjatywy niezwykle sumiennie podeszli do powierzonych im zadań. Zebrana odzież została przekazana w dniu 26.11.2020 r do Caritas Polska i stamtąd trafi do najuboższych.

Zdarzenie to służyło kształtowaniu u uczestników poczucia przynależności do społeczności oraz wzbudzanie prospołecznych postaw i wspieranie potrzebujących.

Akcja jest otwarta, trwa przez cały czas, także mamy nadzieję ze nasi uczestnicy i kadra jeszcze nie raz pomogą potrzebującym.

 

Autor tekstu i zdjęć: Ewa Fabiańska - opiekun Rady Młodzieży HP Zambrów

 

Zdjęcie nr 1: Przekazanie ubrań przez uczestniczkę hufca


Widok zawartości stron Widok zawartości stron