Wydawca treści Wydawca treści

Powrót

„Porady indywidualne zawsze aktualne”

W indywidualnych spotkaniach z doradcą zawodowym uczestnicy OHP biorą udział nie tylko na etapie rekrutacji, ale przez cały, trzyletni okres nauki w szkole.

Na każdym etapie kształcenia proces wsparcia młodego człowieka w jego rozwoju przebiega inaczej i obejmuje różne obszary.

Podczas pierwszych porad indywidualnych doradca zawodowy wspiera uczestnika w procesie wyboru zawodu, diagnozuje zainteresowania i preferencje zawodowe, uwrażliwia na dokonywanie świadomych i przemyślanych wyborów, zachęca do poznawania samego siebie, odkrywania własnych mocnych i słabych stron.

Kolejne etapy, to przede wszystkim praca nad rozwojem osobistym i dalszą drogą edukacyjno-zawodową, rozpoznawanie własnego potencjału, planowanie przyszłości zawodowej, precyzyjne określenie celów, analiza własnego systemu wartości oraz ocena i weryfikacja swoich zasobów, deficytów i wyborów zawodowych.

Na ostatnim etapie spotkań z doradcą zawodowym omawiane są kwestie dotyczące podnoszenia kwalifikacji zawodowych, ewentualnej zmiany wyuczonego zawodu, czyli przekwalifikowania się, podsumowanie całego procesu doradczego i podjęcie decyzji o chęci skorzystania ze wsparcia pośrednika pracy.

Uczestnicy podkreślają, że ważne są im spotkania i pomocne. Indywidualne porady zawodowe, to przede wszystkim szczera rozmowa między doradcą, a uczestnikiem, otwartość w wypowiadaniu własnych opinii i przekonań oraz budowanie wzajemnego szacunku i zaufania. 

 

Autor tekstu: Elżbieta Gacka- Modzelewska  – doradca zawodowy

Autor zdjęć: Justyna Jabłońska – wychowawca HP Zambrów

 


Widok zawartości stron Widok zawartości stron