Wydawca treści Wydawca treści

Powrót

„Sukces zaczyna się od grosza”- warsztaty z doradztwa zawodowego w Tczewie

W dniach 17-26.02.2021 roku odbyły się warsztaty z doradztwa zawodowego w ramach projektu „Sukces zaczyna się od grosza” realizowanego we współpracy z Narodowym Bankiem Polskim.

Zajęcia prowadzone były dla młodzieży z Ośrodka Szkolenia i Wychowania w Tczewie przez doradcę zawodowego Annę Kreft z Młodzieżowego Centrum Kariery w Tczewie.

Celem warsztatów było przygotowanie młodzieży do właściwego funkcjonowania w nieustannie zmieniających się warunkach rynku pracy.

W zajęciach udział wzięło 20-stu uczestników OHP.

Warsztaty prowadzone były w małych grupach oraz indywidualnie.

Doradca zapoznał uczestników zajęć z aspektami mobilności zawodowej, metodami aktywnego poszukiwania pracy. Młodzież nabyła umiejętność sporządzania dokumentów aplikacyjnych, a także przygotowania się do rozmowy kwalifikacyjnej. Uczestnicy zajęć zapoznali się również z technikami radzenia sobie ze stresem.

Podczas warsztatów młodzież rozwijała w sobie postawę zaradności oraz odpowiedzialności za swoją karierę zawodową. Zajęcia odbywały się z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa.

 

Autor tekstu: Anna Kreft – Doradca zawodowy w MCK w Tczewie

Autorzy zdjęć: Anna Kreft/ Lucyna Jabłońska – Pośrednik pracy w MCK w Tczewie

 

Zdjęcia nr 1-3: Uczestnicy OSiW w Tczewie podczas warsztatów

 

Zdjecia nr 4-6: Uczestnik projektu w trakcie pracy


Widok zawartości stron Widok zawartości stron