Wydawca treści Wydawca treści

Powrót

„Targi Pracy i Edukacji”

W dniu 24 listopada 2023 r. w Zespole Szkół Zawodowych w Brzegu Dolnym odbyły się Targi Pracy i Edukacji zorganizowane przez Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży we Wrocławiu.

 

Uczestnicy mieli okazję do zapoznania się z ofertami pracodawców, szkół oraz mieli możliwość porozmawiania z ekspertami z Państwowej Inspekcji Pracy, Powiatowym Urzędem Pracy, doradcą zawodowym i pośrednikiem pracy z Młodzieżowego Centrum Kariery w Wołowie, Mobilnym Centrum Informacji Zawodowej we Wrocławiu, przedstawicielami DWUP dział EURES we Wrocławiu oraz filia Collegium Witelona Uczelnia Państwowa Wrocław. Uczestnicy Targów Pracy i Edukacji dzięki spotkaniu z w/w przedstawicielami firm, szkół i instytucji mieli możliwość uzyskania porady dotyczącej  min. przepisów bhp , prawa pracy, skutecznych metod poszukiwania pracy oraz świadczenia usług z zakresu unijnego pośrednictwa pracy, aktualnymi ofertami pracy i szkół. Przedstawiciel EURES udzielił kompleksowej porady i zaprezentował możliwości jakie oferuje osobom poszukujących pracy w znalezieniu zatrudnienia w Unii Europejskiej.

Targi Pracy i Edukacji są szansą nie tylko dla osób bezrobotnych, uczniów kończących ostatnie klasy ale także dla tych, którzy myślą o zmianie pracy czy branży, edukacji w tym odpowiedniego kierunku edukacyjno-zawodowego. Spotkanie z pracodawcami czy doradcami może im pomóc nie tylko w podjęciu odpowiedniej decyzji edukacyjnej, ale i też w znalezieniu pracy.  

Jednostka Młodzieżowe Centrum Kariery w Wołowie w ramach organizacji w/w Targów Pracy i Edukacji dokonała również promocji w celu dotarcia do młodzieży potrzebującej wsparcia w zakresie usług rozwoju zawodowego i pośrednictwa pracy, która za kilka  miesięcy będzie decydowała o wyborze szkoły lub podejmowała decyzję o podjęciu swojej pierwszej pracy.

 

Autor tekstu i zdjęcia: Katarzyna Nowicka – doradca zawodowy, Dorota Wójcik – pośrednik pracy

 


Widok zawartości stron Widok zawartości stron