Wydawca treści Wydawca treści

Powrót

"Wojewódzki Konkurs na kartkę wielkanocną"

Pomorska Wojewódzka Komenda OHP wraz z Wojskową Komendą Uzupełnień w Malborku, 11-16 Hufcem Pracy w Kwidzynie oraz Młodzieżowym Centrum Kariery w Kwidzynie organizuje Wojewódzki Konkurs na kartkę wielkanocną z elementami militarnymi.

Celem tego konkursu jest:

  • propagowanie tradycji związanej z Wielkanocą,
  • rozwijanie wrażliwości plastycznej i artystycznej uczestników,
  • pogłębianie wiedzy uczestników na temat symboliki związanej ze świętami,
  • promowanie oraz wzmacnianie współpracy poprzez wprowadzanie elementu militarnego Wojska Polskiego do prac konkursowych.

W konkursie mogą wziąć udział uczestnicy wszystkichjednostek terenowych Pomorskiej Wojewódzkiej Komendy OHP, którego zadaniem jest zaprojektowanie i wykonanie kartki wielkanocnej dowolnymi technikami plastycznymi (rysowanie, malowanie, wyklejanie, wydzieranie, grafika), zawierającej element militarny Wojska Polskiego.

 

Termin dostarczenia prac upływa:

17 marca 2021 r.(data wpływu prac do jednostki 11-16 HP w Kwidzynie).

 

Prace należy dostarczyć na adres jednostki:

11-16 Hufiec Pracy,

ul. Piłsudskiego 25,

82-500 Kwidzyn

lub

Młodzieżowe Centrum Kariery,

ul. Piłsudskiego 45,

82-500 Kwidzyn

 

Szczegółowe informacje:

Monika Miller – Komendant 11-16 Hufca Pracy w Kwidzynie

tel. 55 279 40 12

Laura Lewandowska Bachoń- Pośrednik pracy MCK Kwidzyn

tel. 55 261 03 08

 

Zapraszamy!


Widok zawartości stron Widok zawartości stron