Wydawca treści Wydawca treści

Powrót

"Wypełnij pisankę uśmiechem”

Uczestnicy Hufca Pracy w Zambrowie pod opieką Ewy Fabiańskiej oraz Katarzyny Dams włączyli się w akcję zbiórki słodkości dla Wojowników z Oddziału Onkologii i Hematologii Dziecięcej w Białymstoku.

Akcja odbyła się z inicjatywy Klubu Aktywnych oraz Samorządu Szkolnego Branżowej Szkoły Zawodowej nr 3 w Zambrowie.

Zbiórka w hufcu oraz w szkole trwała do 12 marca 2021.

Uczestnicy inicjatywy niezwykle sumiennie podeszli do powierzonych im zadań. Kadra hufca, nauczyciele oraz młodzież przynieśli różnorakie łakocie dla dzieci.

Zebrane artykuły spożywcze oraz własnoręcznie wykonana kartka z najserdeczniejszymi życzeniami z okazji Świąt Wielkanocnych dla dzieci i pracowników szpitala zostały przekazane przez uczestniczkę hufca Weronikę Wądołowską Katarzynie Jastrząb.

Zdarzenie to służyło kształtowaniu u uczestników poczucia przynależności do społeczności oraz wzbudzanie prospołecznych postaw i wspieranie młodszych oraz potrzebujących, aby sprawić im radość, spełnić marzenia oraz wywołać uśmiech na twarzy.

Młodzież oraz kadra hufca zadeklarowały dalszą chęć współpracy z opiekunem oraz wolontariuszami ze Szkoły Podstawowej w Srebrnej.

 

 

Autor tekstu: Ewa Fabiańska  - opiekun Rady Młodzieży HP Zambrów

Autorzy zdjęć: Ewa Fabiańska -  opiekun Rady Młodzieży HP Zambrów, Grażyna Dembek - Komendant HP w Zambrowie

 

Zdjęcie  nr 1, 2: Początki zbiórki słodyczy

 

 

Zdjęcie nr 3, 4: Kartka z życzeniami świątecznymi od kadry oraz uczestników Hufca dla dzieci i pracowników szpitala

 

Zdjęcie nr 5: Przekazanie słodyczy przez uczestniczkę hufca


Widok zawartości stron Widok zawartości stron