Wydawca treści Wydawca treści

Powrót

"zGOTUJ sobie przyszłość"

Dolnośląska WK OHP rozpoczęła realizację projektu „zGOTUJ sobie przyszłość” w ramach projektu „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” realizowanego ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus +.

Głównym celem projektu jest zwiększenie umiejętności zawodowych oraz społeczno - kulturowych przez uczestników OHP poprzez odbycie dwutygodniowych praktyk zagranicznych w zawodzie kucharz w Portugalii.

Udział w projekcie będzie mogło wziąć 30 osób.

 

Aby zostać zakwalifikowanym uczestnik w momencie przystępowania do projektu musi spełnić wszystkie kryteria formalne:

 • uczestnik Ochotniczych Hufców Pracy,
 •  wiek 15 - 19 lat,
 • status ucznia w zawodzie kucharza,
 • zamieszkanie na terenie województwa dolnośląskiego,
 • brak uczestnictwa w zagranicznej mobilności organizowanej w ramach projektu FRSE „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego”.

Pierwszeństwo przyjęcia do projektu mają osoby posiadające najwyższą liczbę punktów w ramach kryteriów merytorycznych:

 • Średnia ocen z przedmiotów zawodowych za ostatni zakończony semestr – liczba punktów równa się średniej ocen.
 • Ocena z praktyki zawodowej za ostatni zakończony semestr - liczba punktów równa się ocenie.
 • Ocena z języka obcego za ostatni zakończony semestr - liczba punktów równa się ocenie.

 

Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny!!!

 

Wsparcie uczestników

Każdy uczestnik otrzyma wsparcie w ramach projektu, które zostanie podzielone na trzy etapy:

 1. wsparcie kulturowe
 2. wsparcie językowe (kurs języka angielskiego i portugalskiego)
 3. dwutygodniowa praktyka zagraniczna

 

Każdy uczestnik będzie miał zapewnione:

 • wyżywienie w trakcie praktyk
 • zakup biletu lotniczego
 • nocleg podczas praktyk
 • kieszonkowe na dwutygodniowy pobyt w Portugalii
 • zorganizowane zwiedzanie Portugalii

 

Dzięki uczestnictwu w projekcie młodzież zdobędzie:

 • nowe umiejętności zawodowe
 • niezbędne na rynku pracy doświadczenie zawodowe
 • umiejętność języka angielskiego
 • podstawy języka portugalskiego
 • przygotowanie kulturowe

 

Rekrutacja uczestników do projektu już trwa!

 

Jeśli masz 15 - 19 lat, jesteś uczestnikiem Ochotniczych Hufców Pracy, uczysz się w zawodzie kucharza i nie brałeś udziału w zagranicznej mobilności  w ramach „Międzynarodowej mobilności edukacyjnej uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” – zgłoś się!

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie mogą zgłaszać swój udział wychowawcom w Hufcu Pracy lub Ośrodku Szkolenia i Wychowania lub bezpośrednio na adres DWK OHP.

 

Wojewódzkim koordynatorem projektu z ramienia Dolnośląskiej Wojewódzkiej Komendy OHP jest Jakub Kłaczek - kierownik Zespołu Programów Międzynarodowych

tel.: 71 798-59-32

e-mail: j.klaczek@ohp.plWidok zawartości stron Widok zawartości stron