Wydawca treści Wydawca treści

Powrót

Akcja promująca ideę oddawania krwi w 1-38 Hufcu Pracy Nowa Ruda

W Hufcu Pracy w Nowej Rudzie przeprowadzono akcję promującą ideę oddawania krwi.

Oddawanie krwi to mały gest, który znaczy tak wiele dla pacjentów przebywających w szpitalach.

Tylko od nas i naszej chęci pomocy zależy ich życie. Krew to lek, którego wciąż mimo prób, nie udało się wyprodukować w laboratorium. Jedynym jej źródłem jesteśmy My-Krwiodawcy.

Z pomocą materiałów pozyskanych z PCK w Wałbrzychu wśród młodzieży zostały przeprowadzone pogadanki i zaprezentowane lekcje multimedialne zrealizowane w ramach ogólnopolskiej kampanii społecznej: "Twoja krew, moje życie". Kadra hufca wraz z młodzieżą regularnie będzie aktywnie promowała ideę oddawania krwi w lokalnym środowisku.

 

Autor tekstu: Wychowawca 1-38 HP Nowa Ruda - Anna Kadrubowska

Autor zdjęć: Komendant 1-38 HP Nowa ruda - Anna Grochowska

 

 


Widok zawartości stron Widok zawartości stron