Wydawca treści Wydawca treści

Powrót

Aktywne ferie na Podlasiu

Ferie zimowe na Podlasiu trwały od 20 do 31 stycznia. Podopieczni Podlaskiej Wojewódzkiej Komendy OHP w Białymstoku aktywnie spędzili swój czas wolny.

Jednostki opiekuńczo-wychowawcze oraz rynku pracy przygotowały młodzieży różne propozycje programowe, które pozwalają ciekawie i efektywnie spędzić zasłużony zimowy wypoczynek.

Zainteresowani uczestnicy OHP oraz młodzież ze środowiska lokalnego m.in. integrowała się podczas rozmaitych zajęć sportowo-edukacyjnych (w tym plenerowych, wycieczek), brała udział w kursie z jęz. niemieckiego (przygotowującego do wyjazdu na staż zagraniczny do Niemiec), konsultacjach u doradców zawodowych OHP i pośredników pracy.

Lokalni pracodawcy współpracujący z jednostkami rozwoju zawodowego Podlaskiej WK OHP również nie zapominają o młodzieży, proponując jej m.in. zatrudnienie na stanowiskach sprzedawcy, pomocy kuchennej i kolportera ulotek, itp.

Mimo, że są to głównie dorywcze zajęcia krótkoterminowe, to znajdują zainteresowanie u młodych ludzi potrzebujących wsparcia finansowego na własne wydatki.


Tekst: Elżbieta Dziemianiuk, rzecznik prasowy Podlaskiej Wojewódzkiej Komendy OHP w Białymstoku

Zdjęcia: Elżbieta Dziemianiuk, Anna Bednarko – pośrednik pracy MCK Grajewo, Jolanta Powichrowska – Komendant 10-2 Hufca Pracy w Białymstoku, Monika Kolenkiewicz – CEiPM Suwałki

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Widok zawartości stron Widok zawartości stron