Wydawca treści Wydawca treści

Powrót

Aktywni z Podlasia na Wojewódzkiej Radzie Młodzieży

Przedstawiciele Rad Młodzieży z 8 jednostek opiekuńczo-wychowawczych OHP z Podlasia spotkali się w Ośrodku Szkolenia i Wychowania OHP w Wasilkowie.

Co łączy aktywną młodzież z Podlaskiej Wojewódzkiej Komendy OHP w Białymstoku? Z pewnością chęć i gotowość do działania! Podczas spotkania mieli okazję poznać osoby z innych miejscowości Podlasia, które równieżangażują się w wiele akcji prospołecznych i mają idee na dalsze działania w OHP. Został również wybrany na nowy rok szkolny Zarząd Wojewódzkiej Rady Młodzieży.

Wymienili się doświadczeniami, refleksjami, a także podzielili się kolejnymi pomysłami w obecności Wojewódzkiego Komendanta PWK OHP Beaty Matyskiel oraz kierownika Zespołu Edukacji i Zatrudnienia w PWK OHP Ewy Kosińskiej. Wśród pomysłów na działania w bieżącym roku szkolnym pojawiły się m.in.: niesienie pomocy potrzebującym oraz zwierzętom, integracja pokoleń, promowanie czytelnictwa, ochrona zdrowia.

Podczas spotkania pogratulowano laureatowi wojewódzkiego etapu ogólnopolskiego konkursu „Absolwenta Roku OHP - 2022” w kategorii szkoła podstawowa, którym został Krzysztof Lewoniuk. Nagrodę wręczyła Wojewódzka Komendant OHP Beata Matyskiel.

Po części warsztatowej, podczas której młodzież wraz z opiekunami wykazała się aktywnością, kreatywnością i poczuciem humoru, przystąpiono do wyłonienia Zarządu Wojewódzkiej Rady Młodzieży na rok szkolny 2022/2023 poprzez głosowanie. Największą ilość głosów uzyskała Andżelika Alina Stachelska z Hufca Pracy w Kolnie, która jednocześnie została Przewodniczącą Wojewódzkiej Rady Młodzieży. Zastępczynią została Katarzyna Wasik z Hufca Pracy w Łomży, a sekretarzem Gabriela Orzel z OSiW w Wasilkowie. Funkcję opiekuna objęła st. wychowawczyni Hufca Pracy w Kolnie – Agnieszka Duda.

Aktywni z Podlasia pełni energii postarają się w swoich lokalnych środowiska realizować różne ciekawe inicjatywy, na które już maja pomysły.

 

Autor tekstu i zdjęć: Ewelina Czarkowska – referent ds. kształcenia i programów edukacyjnych

 

 

 


Widok zawartości stron Widok zawartości stron