Wydawca treści Wydawca treści

Powrót

Augustów: Dzień Aktywności Fizycznej

W Hufcu Pracy w Augustowie odbył się Dzień Aktywności Fizycznej pod patronatem Komendant Wojewódzkiej OHP Beaty Matyskiel.

Organizatorami imprezy sportowo-rekreacyjnej były jednostki Podlaskiej Wojewódzkiej Komendy OHP: Hufiec Pracy w Augustowie oraz Hufiec Pracy w Suwałkach, a oficjalnego otwarcia imprezy dokonał Komendant Hufca Pracy w Augustowie Wiesław Mursztyn. Impreza przebiegła w duchu zdrowej rywalizacji sportowej.

Celem imprezy było krzewienie kultury fizycznej wśród młodzieży, a także integracja uczestników. Drużyna z Suwałk i Augustowa miała możliwość sprawdzenia swoich umiejętności podczas turnieju piłki nożnej oraz przeciągania liny.

Mecz piłki nożnej wygrała drużyna z Suwałk, a konkurencję przeciągania liny drużyna z Augustowa. Podczas uroczystego zakończenia Dnia Aktywności Fizycznej, Komendant Wojewódzka wręczyła wygranej drużynie puchar Prezesa LZS Mieczysława Kazimierza Baszko. Wszyscy zawodnicy otrzymali pamiątkowe medale.

Po zakończonej imprezie wszyscy spędzili miło czas przy ognisku.

Należą się gratulacje zwycięskim uczestnikom z Suwałk.

 

Autor tekstu: Ewelina Romanowska – mł. wychowawca Hufca Pracy 10-6 w Augustowie

Autor zdjęć: Ewelina Romanowska – mł. wychowawca Hufca Pracy 10-6 w Augustowie, Robert Maciejewski

 

 


Widok zawartości stron Widok zawartości stron