Wydawca treści Wydawca treści

Powrót

Augustów: Inwestycja w przyszłość – staże zawodowe w Niemczech

Hufcu Pracy w Augustowie trwa rekrutacja do wyjazdu na staż zawodowy do Niemiec.

Uczestnicy hufca uczący się w Augustowskim Centrum Edukacyjnym wzięli udział w rozmowach kwalifikacyjnych. Podczas spotkania dowiedzieli się m.in. o planowanych rezultatach w ramach projektu, poznali ogólne zasady programu Erasmus + i efekty, jakie odnieśli ich rówieśnicy, którzy byli na stażach w ramach niedawno zrealizowanego projektu „Zagraniczne staże zawodowe – młodzi kucharze, murarze i mechanicy gotowi na standardy europejskie”.

Staż realizowany będzie w ramach projektu "Inwestycja w przyszłość – zagraniczne staże zawodowe młodych kucharzy, stolarzy i murarzy w Niemczech”.

Wyjazd na staż stanowił będzie również dla młodzieży doskonałą okazję do poznania innych kultur, zintegrowania się z rówieśnikami z innych krajów europejskich, poznania Berlina, itp.

Głównym celem projektu jest zwiększenie u uczestników z Hufca Pracy w Augustowie umiejętności zawodowych, nabycie i doskonalenie kwalifikacji zawodowych i kompetencji poprzez odbycie w Niemczech dwutygodniowego stażu zagranicznego w zawodzie gastronomicznym. Wyjazd stanowił będzie również doskonałą okazję do poznania innych kultur, zintegrowania się z rówieśnikami z innych krajów europejskich.

 

Autor tekstu: Ewelina Romanowska – młodszy wychowawca Hufca Pracy w Augustowie
Autor zdjęcia: Jacek Nejfeld – starszy wychowawca Hufca Pracy w Augustowie
 

Autor plakatu: Adam Czumiłowicz – specjalista ds. programów międzynarodowych Podlaskiej
                              Wojewódzkiej Komendy OHP

 

 


Widok zawartości stron Widok zawartości stron