Wydawca treści Wydawca treści

Powrót

Augustów: Nowy rok szkolny - nowe wybory do Rady Młodzieży

Uczestnicy Hufca Pracy w Augustowie wzięli udział w wyborach do Rady Młodzieży. Przeprowadzone zostało głosowanie podczas, którego powołana została Rada Młodzieży na rok szkolny 2022/2023.

Młodzi ludzie mają głowy pełne pomysłów i są pełni zapału do podejmowania nowych działań na rzecz innych.  

Udział w Radzie Młodzieży jest dobrowolny, nowi uczestnicy zapoznali się z regulaminem obowiązującym w roku szkolnym 2022/2023. Głównym celem działalności jest zachęcenie młodzieży do podejmowania różnorodnych działań na rzecz środowiska lokalnego oraz uczestników Hufca Pracy w Augustowie.

Istotnym celem funkcjonowania Rady Młodzieży jest rozbudzenie wśród młodzieży postaw współodczuwania i wrażliwości, szczególnie wobec osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.

Poprzez uczestnictwo w Radzie Młodzieży młodzi ludzie będą mogli rozwinąć umiejętności organizacyjne, a ponadto nauczą się  współdziałania w grupie oraz nawiązywania prawidłowych relacji społecznych z ludźmi.

 

Autor tekstu i zdjęć: Ewelina Romanowska – mł. wychowawca Hufca Pracy 10-6 w Augustowie

 

 

 


Widok zawartości stron Widok zawartości stron