Wydawca treści Wydawca treści

Powrót

Augustów: spotkanie po stazu w Niemczech

W Augustowskim Centrum Edukacyjnym odbyło się spotkanie podsumowujące i upowszechniające rezultaty udziału w stażu zawodowym w Niemczech w ramach projektu „Zagraniczne staże zawodowe – młodzi kucharze, murarze i mechanicy gotowi na standardy europejskie”, realizowanego ze środków POWER na zasadach programu „Erasmus+ Mobilność”.

Celem spotkania było też wręczenie młodym stażystom/mechanikom z Augustowa dyplomów i certyfikatów Europass - Moblility oraz podzielenie się z rówieśnikami zdobytymi doświadczeniami i dobrymi praktykami, promocja projektu.

Głównym celem całego projektu było zwiększenie u uczestników OHP z Hufca Pracy w Augustowie umiejętności zawodowych oraz społeczno-kulturowych poprzez odbycie w Niemczech dwutygodniowych staży zagranicznych  w zawodzie mechanika pojazdów samochodowych. Realizując ten cel uatrakcyjnia i unowocześnia się ofertę edukacyjną kierowaną do młodzieży. Taki wyjazd uczy także otwartości na nowe kultury, samodzielności oraz wiary w swoje możliwości. Uczestnicy zdobyli nowe umiejętności i kwalifikacje, poszerzyli też wiedzę teoretyczną i praktyczną w swoim zawodzie na poziomie międzynarodowym oraz udoskonalili język niemiecki. Mieli też okazję spotkać się z młodzieżą innych krajów europejskich oraz zwiedzić miasta tj. Berlin, Lipsk i Drezno.

Staż zawodowy w Niemczech dostarczył uczestnikom wielu niezapomnianych wrażeń, wszyscy chętnie powtórzyli by to doświadczenie i z pewnością będą go długo wspominać.

Na zakończenie uczestnicy spotkania otrzymali również drobne upominki i różne materiały informacyjno – promocyjne.

Autor tekstu: Jacek Nejfeld

Autor zdjęć: Ewelina Romanowska

 

 

 


Widok zawartości stron Widok zawartości stron