Wydawca treści Wydawca treści

Powrót

Augustów: XXIII Targi Szkół Wyższych

W Augustowskim Centrum Edukacyjnym 19 kwietnia br. odbyły się XXIII Targi Szkół Wyższych – Regionalne Targi Kariery i Pracy 2024.

Uroczystego otwarcia wydarzenia dokonały panie: Urszula Maksimowska – Wicedyrektor Augustowskiego Centrum Edukacyjnego, Anna Rozmysłowicz – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Augustowie oraz Edyta Kondzior – Wojewódzki Komendant Podlaskiej Wojewódzkiej Komendy OHP w Białymstoku. Targi były doskonałą okazją do nawiązania nowych kontaktów, wsparcia osób poszukujących pracy, młodzieży uczącej się w wejściu na rynek pracy oraz wsparciem dla maturzystów w wyborze uczelni i kierunków studiów.

Adresatami spotkania była młodzież ucząca się, osoby bezrobotne, poszukujące pracy, potrzebujące wsparcia w zakresie planowania własnej ścieżki edukacyjno-zawodowej. Targi miały na celu przedstawienie ofert edukacyjnych szkół wyższych, ofert pracy, informacji na temat aktywizacji zawodowej i społecznej.

Na specjalnie przygotowanych stoiskach swoją ofertę zaprezentowały uczelnie wyższe, szkoły policealne, pracodawcy, instytucje rynku pracy oraz służby mundurowe. Dużym zainteresowaniem cieszyło się stoisko OHP, gdzie informacji udzielał pośrednik pracy, doradcy zawodowi oraz asystent EURES z Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Suwałkach, który informował o sytuacji na rynku pracy oraz możliwości zatrudnienia w krajach Unii Europejskiej. Równocześnie odbyły się warsztaty dla młodzieży przedstawiające możliwości, jakie oferuje sieć EURES przy wyjazdach do pracy za granicę przeprowadzone przez doradcę EURES z Podlaskiej WK OHP w Białymstoku.

 

Autor tekstu: Ilona Szamatowicz - pośrednik pracy

Autorzy zdjęć: Monika Kolenkiewicz – doradca zawodowy CEiPM w Suwałkach, Teresa Gładyszewska  - doradca zawodowy MCK w Augustowie, Milena Augustajtys – specjalista ds. programów CEiPM w Suwałkach

 

Zdjęcia nr 1-6: Uczestnicy targów

 

 


Widok zawartości stron Widok zawartości stron