Wydawca treści Wydawca treści

Powrót

Bezpieczna praca w wakacje. Warsztaty krytycznego myślenia

Dnia 6 czerwca 2022 r. w Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Słupsku, specjalista ds. rozwoju zawodowego wraz z pośrednikiem pracy zorganizowały i przeprowadziły warsztaty, które miały na celu kształtować w uczestnikach OHP umiejętność oceny i selekcjonowania zawartych w ogłoszeniach o pracę informacji.

W trakcie warsztatów młodzież poznała definicję krytycznego myślenia. Stworzyła również mapę myśli na temat „Co nam daje myślenie krytyczne”. Ciekawa prezentacja multimedialna na temat „Bezpiecznej pracy w wakacje” wyposażyła młodzież w wiedzę, którą mogli od razu sprawdzić podczas dokonywania analizy przykładowych ofert pracy. Nabyta wiedza wykształciła w uczestnikach umiejętność analizowania ogłoszeń o pracę pod kątem ich wiarygodności.

 

Podczas warsztatów młodzież obejrzała również film „Dwie dziewczynki” na podstawie, którego prowadzące zajęcia wraz z uczestnikami stworzyli gałąź logiczną „Niesprawdzone oferty pracy”. Uczestnicy zajęć zapisywali na tablicy przyczyny, skutki i konsekwencje niesprawdzonych oferty pracy. Stworzona gałązka logiczna pokazała uczestnikom jak ważna jest wcześniejsza weryfikacja propozycji pracy.

 

 

Na koniec warsztatów prowadzące zaprezentowały uczestnikom filmy „Twoja pierwsza praca jest bliżej niż myślisz” i „Twoja pierwsza praca z EURES”. Po zakończeniu filmów młodym ludziom zostały przedstawione strony internetowe i instytucje, z których można bezpiecznie korzystać, ponieważ znajdują się tam tylko bezpiecznie oferty pracy.

 

Dzięki udziałowi w warsztatach młodzież rozwinęła w sobie umiejętność oceny i selekcjonowania zawartych w ogłoszeniach o pracę informacji. Poznała korzyści wynikające z posiadania umiejętności krytycznego myślenia. Spotkanie było także sposobnością promocji usług rynku pracy, nie tylko krajowej, ale i zagranicznej sieci EURES, oferowanych przez Ochotnicze Hufce Pracy oraz uświadamianie młodzieży przysługujących im praw pracowniczych podczas zatrudnienia za granicą.

 

Autor tekstu: Anna Kucharska

Autor zdjęć: Julita Flakowicz


Widok zawartości stron Widok zawartości stron