Wydawca treści Wydawca treści

Powrót

Bezpieczne ferie w Białogardzie

W dniu 13.02.2020 r. grupa uczestników 16-13 Hufca Pracy w Białogardzie wzięła udział w warsztatach z zakresu ratownictwa.

Zajęcia prowadzone były przez Grupę Poszukiwawczo-Ratunkową Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Powiatu Białogardzkiego pod hasłem „Bądźmy ostrożni, bądźmy bezpieczni”.

Zebrana młodzież miała okazję obejrzeć pokazy ratownictwa i udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz wziąć czynny udział w warsztatach. Uczestnicy poznali sposoby postępowania z poszkodowanym nieprzytomnym, dowiedzieli się, jakie wykonać czynności w razie wystąpienia podejrzenia nagłego zatrzymania krążenia, jak przeprowadzić resuscytację krążeniowo-oddechową, jak również rozpoznawać stany nagłe u poszkodowanych i jak ich ewakuować.

Spędzony czas okazał się bardzo pożyteczny, gdyż nauki i wiedzy nigdy za wiele. Warsztaty raz jeszcze dowiodły, że szkolenia z pierwszej pomocy i znajomość podstawowych zasad ich udzielania to podstawa ratowania ludzkiego życia.

 

Tekst i zdjęcia: Katarzyna Kica-Komendant 16-13 HP Białogard

Zdjęcia:

Uczestniczki hufca podczas nauki udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej i resuscytacji krążeniowo-oddechowej

Uczestniczki HP 16-13 podczas ćwiczeń udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej


Widok zawartości stron Widok zawartości stron