Wydawca treści Wydawca treści

Powrót

Bezpłatny kurs „Spawacz metodą TIG – 141”

Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Suwałkach zaprasza uczestników i absolwentów HP w Suwałkach i Augustowie w wieku 18 – 25 lat na bezpłatny kurs „Spawacz metodą TIG – 141”.

 

Zapewniamy:

- nabycie nowych kwalifikacji,

- profesjonalną kadrę szkoleniową,

- materiały dydaktyczne,

- badania lekarskie,

- ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW),

- dofinansowanie kosztów dojazdu,

- wyżywienie,

- po zakończeniu kursu uczestnicy otrzymają Książeczkę Spawacza i Certyfikat wydany przez Instytut Spawalnictwa w Gliwicach.

 

Zakres szkolenia:

 1. Procesy spajania i pokrewne spawaniu.

 2. Rysunek techniczny w spawalnictwie.

 3. Materiały podstawowe.

 4. Materiały dodatkowe.

 5. Podstawy elektrotechniki.

 6. Urządzenia i sprzęt do spawania.

 7. Technika i technologia spawania.

 8. Niezgodności spawalnicze, kontrola i badania złączy spawanych.

 9. Konstrukcje spawane i jakość w spawalnictwie.

 10. Szkolenie, egzaminowanie, kwalifikowanie, certyfikowanie i uprawnienia.

 11. Przepisy, wytyczne i normy dotyczące spawalnictwa.

 12. BHP i ppoż przy pracach spawalniczych.

 13. Instruktaż wstępny.

 14. Ćwiczenia praktyczne.

 15. Egzamin

 

Liczba godzin: 146

Liczba miejsc: 8

 

Termin i miejsce:

21.09. – 16.10.2020 r.

Augustów, Ełk (dojazd zapewniony)

 

Szczegółowe informacje: 

Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Suwałkach

ul. Sejneńska 13

16-400 Suwałki

tel. 87 566 51 57,
e- mail: e.cebelinska@ohp.pl

 

Zapraszamy!


Widok zawartości stron Widok zawartości stron