Wydawca treści Wydawca treści

Powrót

Białystok: „Bezpiecznie od startu”

We wrześniu ośmioro uczestników Hufca Pracy w Białymstoku z klasy II i III Branżowej Szkoły I Stopnia z Zespołu Szkół Zawodowych Nr 5 w Białymstoku wzięło udział w regionalnym etapie XX edycji konkursu wiedzy o zasadach bezpieczeństwa i higieny pracy dla uczniów zakładów rzemieślniczych „Bezpiecznie od startu”.

Organizatorem konkursu była Izba Rzemieślnicza i Przedsiębiorczości w Białymstoku oraz Okręgowy Inspektor Pracy w Białymstoku. Uczestnicy Hufca biorąc udział w konkursie mieli możliwość sprawdzenia i poszerzenia swojej wiedzy, jaką powinien posiadać każdy młodociany pracownik.

Celem Konkursu była popularyzacja wiedzy z zakresu podstawowych przepisów prawnej ochrony pracy oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy wśród uczniów zawodu w rzemiośle.

Uczestnicy w trakcie trwania rywalizacji musieli odpowiedzieć pisemnie na pytania testowe dotyczące: prawa pracy, technicznego bezpieczeństwa pracy, ergonomii, psychologii pracy, przepisów przeciwpożarowych oraz zasad udzielania pierwszej pomocy.

Po analizie odpowiedzi uczestników wyłoniono 6 najlepszych osób, które przystąpiły do drugiej – ustnej części konkursu. Wśród nich znalazło się trzech podopiecznych hufca, tj. Karol Pajołek, Wiktoria Brańska i Sebastian Cimicki. W końcowej ocenie Komisji Konkursowej zajęli oni III, V i VI miejsce.

Wszystkim uczestnikom konkursu wręczono pamiątkowe dyplomy, a sześć najlepszych osób otrzymało również bardzo atrakcyjne nagrody rzeczowe.

 

Autor tekstu i zdjęć: Dorota Engman – wychowawca HPB

 

 

 

 

 

 

 


Widok zawartości stron Widok zawartości stron