Wydawca treści Wydawca treści

Powrót

Podlaska WK OHP na Targach Edukacyjno-Zawodowych

Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Białymstoku uczestniczyło w drugiej edycji Targów edukacyjno – zawodowych pod hasłem: „Podlaski Kompas Pracy”.

Przedsięwzięcie było kontynuacją działań podjętych przez Białostocką Fundację Kształcenia Kadr, promującą regionalne szkoły kształcące zawodowo oraz instytucje rynku pracy subregionu białostockiego.

Targi odbyły się na Stadionie Miejskim w Białymstoku z udziałem młodzieży szkół podstawowych w szczególności klas 7 i 8, pedagogów i rodziców, którzy mieli możliwość zapoznania się z kierunkami kształcenia realizowanymi w szkolnictwie zawodowym. Wydarzenie miało na celu nie tylko przedstawienie oferty edukacyjnej, ale też rozbudzenie zainteresowania edukacją prowadzącą do uzyskania zawodu oraz korzyści z nauki w kontekście przyszłego zatrudnienia.

Na stoisku wystawienniczym OHP została zaprezentowana oferta usług świadczonych przez Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Białymstoku oraz Ośrodek Szkolenia i Wychowania w Wasilkowie. Informacji udzielała pośrednik pracy mówiąc o możliwości korzystania z ofert pracy krótkoterminowej dla młodzieży, pośrednictwie pracy za granicą w sieci EURES, wsparciu specjalistów w zakresie doradztwa zawodowego oraz rozwoju zawodowego w kontekście podniesienia lub zmiany kwalifikacji zawodowych jak również możliwości zdobycia zatrudnienia w ramach gwarancji zatrudnienia po ukończeniu nauki w OHP.

Przedstawiciel OSiW zaprezentował bogatą ofertę edukacyjno-wychowawczą placówki, która umożliwia młodzieży zdobycie zawodu i szerokie wsparcie wychowawcze. Informowano o ciekawych i przydatnych zawodach w jakich można kształcić się na warsztatach szkoleniowo-produkcyjnych tj.: budowlanych, gastronomicznych, fryzjerskich oraz krawieckich.   

Osoby odwiedzające stoisko OHP otrzymały informacje na temat szerokich działań OHP, ulotki informacyjne, gadżety a także miały możliwość skosztowania słodkości wykonanych i zaoferowanych przez młodzież  z Ośrodka, która również z dużym zaangażowaniem  uczestniczyła w targach.

Autor tekstu: Beata Milewska – pośrednik pracy/asystent EURES w CEiPM w Białymstoku

Autorzy zdjęć: Beata Milewska – pośrednik pracy/asystent EURES, Marta Hakało – pedagog/kierownik internatu w OSiW w Wasilkowie

 

Zdjęcia nr 1-3: Stoisko wystawiennicze jednostek Podlaskiej WK OHP na Targach Edukacyjno-Zawodowych.

 

 

 

 


Widok zawartości stron Widok zawartości stron