Wydawca treści Wydawca treści

Powrót

Białystok: Kadra rozwoju zawodowego wspiera uczestników OHP

Początek marca w Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Białymstoku zaczął się pracowicie.

W ramach realizacji programu rozwoju zawodowego pośrednicy pracy, doradcy zawodowi oraz specjalista ds. rozwoju zawodowego kolejny raz spotkali się z uczestnikami OHP klas III w Ośrodku Szkolenia i Wychowania OHP w Wasilkowie.

Pośrednicy pracy przeprowadzili zajęcia grupowe „Czy ta oferta jest dla mnie? Oczekiwania pracodawców a moje zasoby.” Podczas spotkania zostały poruszone tematy dotyczące planów i możliwości podjęcia zatrudnienia po ukończeniu nauki. Specjalistka ds. rozwoju zawodowego przedstawiła planowaną ofertę kursów zawodowych realizowanych w CEiPM. Zainteresowane osoby mogły już wstępnie zgłosić chęć uczestnictwa w proponowanych szkoleniach. Doradcy zawodowi przeprowadzili indywidualne zajęcia dotyczące opracowania Indywidualnego Planu Działania po ukończeniu nauki w szkole branżowej.

Praca z uczestnikami skupiała się na motywowaniu i zachęcaniu uczestników OHP do aktywności na rynku pracy, zapoznaniu z możliwościami podwyższenia kwalifikacji zawodowych, zdobycia doświadczenia zawodowego, pozyskiwania ofert pracy, a także podniesienia świadomości w zakresie podejmowania samodzielnych i trafnych decyzji dotyczących wyboru dalszego rozwoju zawodowego.

Mamy nadzieję że poruszone tematy podczas zajęć i przekazane wskazówki pomogą młodym ludziom wkroczyć z przekonaniem i odpowiedzialnością na rynek pracy, jako nowy etap w dorosłym życiu.

 

Autor tekstu: Beata Milewska – pośrednik pracy/asystent EURES Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Białymstoku


Autor zdjęć: Anna Zaremba – pośrednik pracy, Małgorzata Neczyperowicz – doradca zawodowy Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Białymstoku

 

 

 

 


Widok zawartości stron Widok zawartości stron