Wydawca treści Wydawca treści

Powrót

Suwałki: „Podlaskie dni kompetencji zawodowych”

Pracownicy Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Suwałkach uczestniczyli w konferencji subregionalnej organizowanej przez Białostocką Fundację Kształcenia Kadr we współpracy z Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach oraz Państwową Uczelnię Zawodową w Suwałkach.

Podczas spotkania pochylono się nad istotnymi problemami jakim są wyzwania i dylematy kształcenia zawodowego. Poruszona została kwestia współczesnej edukacji w kontekście zadań organu prowadzącego i nauczycieli. Głównym punktem przedsięwzięcia było debata na temat identyfikacji kluczowych wyzwań i działań w obszarze kształcenia zawodowego, ze szczególnym uwzględnieniem kadry doradczej i kształcenia praktycznego. W debacie uczestniczył również Zastępca Prezydenta Miasta Suwałki Pan Roman Rynkowski, który podkreślił istotne znaczenie doskonalenia kadry dydaktycznej zorientowanej na realne potrzeby lokalnych pracodawców oraz zapewnił wsparcie ze strony samorządu.

Na zakończenie spotkania przedstawiono instytucje rynku pracy, które współpracowały w projekcie oraz podsumowano inicjatywy w ramach Podlaskiej Sieci Doradztwa Zawodowego.

 

Autor tekstu: Monika Maliszewska - doradca zawodowy w Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Suwałkach

Autor zdjęć: Monika Kolenkiewicz - doradca zawodowy w Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Suwałkach

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Widok zawartości stron Widok zawartości stron