Wydawca treści Wydawca treści

Powrót

Białystok: zaliczone warsztaty niemieckiego i już niedługo staż zawodowy w Niemczech!

Na początku „zagranicznej przygody” przyszli młodzi stażyści z Hufca Pracy w Białymstoku musieli koniecznie poznać podstawy języka niemieckiego, by móc sprawnie komunikować się w trakcie niedługo planowanych w Niemczech staży zawodowych.

Naukę języka niemieckiego grupa kucharzy i cukierników szlifowała w ramach projektu „Inwestycja w przyszłość - zagraniczne staże zawodowe młodych kucharzy, stolarzy i murarzy w Niemczech". Dzięki udziałowi w projekcie młodzież wyjedzie 8 maja br. na dwutygodniowy staż zawodowy do Frankfurtu nad Odrą w Niemczech.

Warsztaty z języka trwały 60 godzin i można było na nich nabyć podstawowych umiejętności językowych w zakresie komunikacji a także poznać słownictwo i zwroty zawodowe. Zajęcia były bardzo różnorodne, prowadząca lektorka wykorzystywała różne środki, metody i formy  przez co aktywizowała i pobudzała zainteresowanie uczestników. W ostatnim dniu warsztatów młodzież wyjeżdzająca na staż otrzymała komplet ubrań roboczych niezbędnych do pracy w kuchni oraz praktyczne skrypty z zajęć zawierające słownictwo zawodowe.

Przygotowani więc odpowiednio do zagranicznego stażu podopieczni białostockiego hufca z niecierpliwością czekają już tylko na planowany wyjazd do Niemiec, by móc nabyć nowych umiejętności i cennych doświadczeń zawodowych.

 

Autor tekstu i zdjęć: Katarzyna Kruszewska –wychowawca HP

 

Zdjęcia nr 1-4: Uczestnicy HP/B w trakcie zajęć

 

 

 


Widok zawartości stron Widok zawartości stron