Wydawca treści Wydawca treści

Powrót

Jawor: By egzamin poszedł jak z „płatka”

Szybko mija czas, szczególnie ten spędzony w szkolnej ławce. Wydaje się, że całkiem niedawno młodzi ludzie rozpoczynali naukę, a już za parę miesięcy opuszczą szkolne mury z dyplomem czeladniczym.

Zanim nastąpi ten moment czeka ich egzamin potwierdzający zdobycie określonych kwalifikacji. Dla 14 uczestników jaworskiego Hufca Pracy, kończących trzyletni cykl kształcenia w Branżowej Szkole I Stopnia, kadra przeprowadziła próbne egzaminy.

Zostały one zrealizowane dla młodzieży uczącej się w następujących zawodach:

  • mechanik pojazdów samochodowych,
  • pracownik pomocniczy obsługi hotelowej,
  • sprzedawca,
  • kucharz oraz
  • stolarz.

Po ich zakończeniu dokonano analiz procentowych prawidłowych odpowiedzi. Większość naszych podopiecznych uzyskała sumę punktów, na podstawie której zaliczyłaby część teoretyczną egzaminu.

Dla osób, które uzyskały mniej niż 20 punktów przeprowadzone zostały ponowne egzaminy. Spośród tej grupy młodzież ucząca się w zawodzie mechanik pojazdów samochodach już od dnia dzisiejszego, tj. 10 marca br. zdaje egzaminy praktyczne.

Trzymamy za nich kciuki i życzymy samych sukcesów.

 

Autor tekstu: Andrzej Kowalik - starszy wychowawca OHP Jawor

Autor zdjęć: Jagoda Karpiejczyk - Komendant OHP Jawor

 

Zdjęcia nr 1-2: Młodzież w trakcie rozwiązywania testów teoretycznych

 

 


Widok zawartości stron Widok zawartości stron