Wydawca treści Wydawca treści

Powrót

Debata online “System edukacji a rynek pracy. Szanse i wyzwania”

W związku z obchodami Europejskiego Tygodnia Umiejętności Zawodowych Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji zorganizowała dnia 9 listopada spotkanie online ” Zawodowcy przyszłości”.

Wydarzenie zostało zainaugurowane debatą przygotowaną we współpracy z Dziennik Gazeta Prawna, w katórej wzięły udziały pracownice Młodzieżowego Centrum kariery w Jastrzębiu- Zdroju pani Agata Mańkowska doradca zawodowy oraz pani Agnieszka Fojcik pośrednik pracy.

Głównymi wypowiadającymi się w debacie byli: Marzena Machałek Sekretarz Stanu, Pełnomocnik Rządu do spraw wspierania wychowawczej funkcji szkoły i placówki, edukacji włączającej oraz kształcenia zawodowego, Ministerstwo Edukacji Narodowej Teresa Wargocka, Poseł na Sejm RP dr Paweł Poszytek, Dyrektor Generalny Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Filip Bittner, Wiceprezes Zarządu, Międzynarodowe Targi Poznańskie dr Grzegorz Kądzielawski, Wiceprezes Zarządu Grupy Azoty S.A. , Ekspert ECVET Polska.

Wykład na temat zawodów przyszłości poprowadził prof. dr hab. Stefan Kwiatkowski, V-ce Przewodniczący Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN.

Kolejnym punktem inicjatywy była debata plenarna pt.” Branżowa szkoła przyszłości a kompetencje przyszłości”.

Podczas debaty wystąpili: Lesław Tomczak, dyrektor Regionalnego Centrum Rozwoju Edukacji w Opolu, Ambasador Europejskiego Tygodnia Umiejętności Zawodowych 2020, dr inż. Krzysztof Symela Kierownik Ośrodka Badań i Rozwoju Edukacji Zawodowej, Łukasiewicz – ITEE Radom, Marcin Berta DMG MORI Academy GmbH ekspert WorldSkills Poland, Paweł Salamon szef kuchni Pałacu Mierzęcin, nauczyciel zawodów gastronomicznych, Piotr Remiszewski Burmistrz Miasta Milanówka.

Kolejnym etapem debaty była sesja pt.:”Pracodawca kluczowym partnerem w kształceniu zawodowym” Fundacja Regionalne Centrum Kompetencji w Białymstoku Program „Młode Kadry” – trampolina do sukcesu! Inter Cars S.A. oraz sejsa  „Synergia szkoły z biznesem, a przygotowanie zawodników do konkursów” WorldSkills Biuro WorldSkills Poland, FRSE Polska Izba Gospodarcza Maszyn i Urządzeń Rolniczych.

Pracownice Młodzieżowego Centrum Kariery miały możliwość czynnego udziału w sesji poprzez zadawanie pytań oraz wyrażanie opinii na czacie, który na bieżąco był odczytywany przez prowadzących. Dzięki temu mieli oni możliwość odnoszenia się na bieżąco do poruszanych wątków.

 

Autor tekstu i zdjęć: Agnieszka Fojcik - pośrednik pracy

 

 


Widok zawartości stron Widok zawartości stron