Wydawca treści Wydawca treści

Powrót

Dni Funduszy Europejskich w Rzeszowie

Dni Otwarte Funduszy Europejskich to przedsięwzięcie, które ma na celu zaprezentowanie setek pomysłów zrealizowanych dzięki wsparciu z Unii Europejskiej.

Efekty tych działań można zobaczyć blisko siebie: w miejscowościach, w których mieszkamy, na dworcach, w nowoczesnych muzeach. Wartością największą jest jednak to, co dzięki tym funduszom zmienia się w nas samych. I właśnie pod takim hasłem w Urban Lab 21 maja 2024 r. Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Rzeszowie zrealizowało przedsięwzięcie poświęcone tegorocznej edycji Dni Otwartych połączonych z obchodami 20-lecia członkostwa Polski w Unii Europejskiej.

Młodzież z Zespołu Szkół nr. 3 z Łańcuta, uczestników 9-1 Hufca Pracy w Rzeszowie, młodzieży z Ukrainy ze statusem UKR oraz zaproszonych gości powitał Komendant Wojewódzki Jerzy Cypryś. Specjalista ds. programów Walentyna Turowska przedstawiła projekty skierowane przede wszystkim na aktywizację młodzieży oraz  wymianę doświadczeń kadry, które opracowują i realizują  Ochotnicze Hufce Pracy. Pan Sebastian Kornaś, główny specjalista ds. funduszy europejskich z Głównego Punktu Informacyjnego zaprezentował wsparcie, jakie można otrzymać z Funduszy Europejskich. Dzięki Agnieszce Ruszel, asystentce EURES z Zespołu Rozwoju Zawodowego młodzież poznała sieć, która wspiera mobilność w dziedzinie zatrudnienia na poziomie międzynarodowym w krajach Unii Europejskiej.

W ramach partnerskiej współpracy na Dni Funduszy zostali zaproszeni wolontariusze ze Stowarzyszenia Projektów Międzynarodowych INPRO z Hiszpanii, Portugalii i Tunezji. Goście z zagranicy przekonywali uczestników, że wolontariat europejski to nie tylko umożliwienie młodym osobom podjęcia pracy za granicą, to przede wszystkim szansa na wykorzystanie już posiadanych umiejętności oraz nabycie zupełnie nowych. To także możliwość podniesienia swoich kompetencji językowych, a także integracji międzykulturowej. Rolę tłumacza pełniła Mariola Lidwin, doradca zawodowy.

Na zakończenie spotkania młodzież aktywnie brała udział w  warsztatach plastycznych wykonania świec dekoracyjnych techniką decoupage w barwach unijnych, które poprowadziła doradca zawodowy Kinga Warchoł. Dyrektor Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Rzeszowie Aneta Miśta wręczyła wszystkim uczestnikom pamiątki oraz podziękowała za udział w przedsięwzięciu.

 

Za nami 20 lat, przed nami wiele więcej…..

 

Autor tekstu: Walentyna Turowska specjalista ds. programów w CEiPM  w Rzeszowie.

Autorzy zdjęć: Marta Kluk – główny specjalista ds. refundacji w CEiPM Rzeszów, Łukasz Kotulak - Redaktor naczelny, wydawca portalu Halo Rzeszów

 

 


Widok zawartości stron Widok zawartości stron