Wydawca treści Wydawca treści

Powrót

Dolnośląska WK OHP rozpoczęła realizację projektu pt. „Łap swoją przyszłość 2”.

Dolnośląska Wojewódzka Komenda OHP rozpoczęła realizację projektu pt. „Łap swoją przyszłość 2” w ramach „Międzynarodowej mobilności edukacyjnej uczniów i absolwentów oraz kadr kształcenia zawodowego” realizowanego ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus +.

Cel projektu

Głównym celem projektu jest zwiększenie umiejętności zawodowych oraz społeczno - kulturowych przez uczestników OHP poprzez odbycie dwutygodniowych praktyk zagranicznych w zawodzie kucharza i sprzedawcy w Portugalii.

Udział w projekcie będzie mogło wziąć 40 osób. Aby zostać zakwalifikowanym, uczestnik w momencie przystępowania do projektu musi spełnić wszystkie kryteria formalne:

 • uczestnik Ochotniczych Hufców Pracy,
 • wiek 15 - 19 lat,
 • status ucznia w zawodzie kucharza lub sprzedawcy,
 • zamieszkanie na terenie województwa dolnośląskiego,
 • brak uczestnictwa w zagranicznej mobilności organizowanej w ramach projektu FRSE „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego”.

Pierwszeństwo przyjęcia do projektu mają osoby posiadające najwyższą liczbę punktów w ramach kryteriów merytorycznych:

 • średnia ocen z przedmiotów zawodowych za ostatni zakończony semestr – liczba punktów równa się średniej ocen,
 • ocena z praktyki zawodowej za ostatni zakończony semestr - liczba punktów równa się ocenie,
 • ocena z języka obcego za ostatni zakończony semestr - liczba punktów równa się ocenie.

 

Wsparcie oferowane w ramach projektu

Każdy uczestnik otrzyma wsparcie w ramach projektu, które zostanie podzielone na trzy etapy:

1) wsparcie kulturowe,

2) wsparcie językowe (kurs języka angielskiego i portugalskiego),

3) przygotowanie pedagogiczne,

3) dwutygodniowa praktyka zagraniczna.

 

Każdy uczestnik będzie miał zapewnione:

 • wyżywienie w trakcie praktyk,
 • zakup biletu lotniczego,
 • nocleg podczas praktyk,
 • kieszonkowe na dwutygodniowy pobyt w Portugalii,
 • zorganizowane zwiedzanie Portugalii.

Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny!!!

 

Rekrutacja

Rekrutacja uczestników do projektu już trwa!

Jeśli masz 15 - 19 lata, jesteś uczestnikiem Ochotniczych Hufców Pracy, uczysz się w zawodzie kucharza lub sprzedawcy i nie brałeś udziału w zagranicznej mobilności w ramach „Międzynarodowej mobilności edukacyjnej uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” – zgłoś się!

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie mogą zgłaszać swój udział wychowawcom w Hufcu Pracy lub Ośrodku Szkolenia i Wychowania lub bezpośrednio na adres DWK OHP.

 

Więcej informacji:

Wojewódzki koordynator projektu -  Aleksandra Jakubek- kierownik zespołu ds. programów europejskich i współpracy międzynarodowej.

tel.: 71 344 65 70 (wew. 32)

e-mail: a.jakubek@ohp.pl

 

Zapraszamy!


Widok zawartości stron Widok zawartości stron