Wydawca treści Wydawca treści

Powrót

Doradztwo zawodowe dla uczestników projektu w CEiPM Rzeszów

W Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Rzeszowie zakończył się drugi cykl doradztwa zawodowego dla uczestników projektu „Odpowiedzialni za przyszłość”.

 

Projekt realizowany jest przez Podkarpacką Wojewódzką Komendę OHP w Rzeszowie w ramach Funduszy Europejskich dla Podkarpacia na lata 2021-2027.

Młodzi uczestnicy projektu po zajęciach z doradcą zawodowym nabyli wiedzę w obszarze bilansu swoich zasobów, zyskali samoświadomość swoich mocnych i słabych stron, a dzięki zwiększeniu samowiedzy mogą jeszcze lepiej zaplanować swoją ścieżkę zawodową. Znalazło to odzwierciedlenie w stworzonych przez nich Indywidualnych Planach Działania.

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Autor tekstu: Kinga Warchoł – doradca zawodowy w CEiPM Rzeszów

Autorzy zdjęć: Kinga Warchoł – doradca zawodowy w CEiPM Rzeszów, Mariola Lidwin – doradca zawodowy w CEiPM Rzeszów

 

Zdjęcia nr 1-4: Uczestnicy projektu OZP podczas zajęć z doradcami zawodowymi

 

 

 

 

 


Widok zawartości stron Widok zawartości stron