Wydawca treści Wydawca treści

Powrót

Doradztwo zawodowe - woj. podlaskie - marzec 2020

Podlaska Wojewódzka Komenda OHP zaprasza uczestników na spotkania z zakresu rozwoju zawodowego, które odbędą się w marcu w różnych jednostkach.

Harmonogram spotkań przedstawia się następująco:

 

17.03.2020 r.

Grupowa porada zawodowa: „Sporządzanie CV i listu motywacyjnego”

Adresaci: młodzież ucząca się, uczniowie kl. III branżowej szkoły I stopnia,

uczestnicy OHP

Godz.: 9.00

Miejsce: Ośrodek Szkolenia i Wychowania w Wasilkowie

 

17.03.2020 r.

Poradnictwo indywidualne

Adresaci: młodzież ucząca się, uczniowie kl. III branżowej szkoły I stopnia,

uczestnicy OHP

Godz.: 10.00

Miejsce: Ośrodek Szkolenia i Wychowania w Wasilkowie

 

18.03.2020 r.

Grupowe poradnictwo zawodowe: „Myślenie twórcze”

Adresaci: młodzież ucząca się, uczniowie kl. I branżowej szkoły zawodowej I stopnia, uczestnicy OHP

Godz.: 9.50

Miejsce: Zespół Szkół im. Gen. Nikodema Sulika w Dąbrowie Białostockiej

 

24.03.2020 r.

Grupowe poradnictwo zawodowe: „Komunikacja interpersonalna”

Adresaci: młodzież ucząca się, uczniowie kl. I branżowej szkoły zawodowej I stopnia, uczestnicy OHP

Godz.: 12.45

Miejsce: Zespół Szkół Zawodowych w Sokółce

 

26.03.2020 r.

Grupowa informacja zawodowa: „Możliwości doskonalenia, przekwalifikowania i doskonalenia zawodowego”

Adresaci: młodzież ucząca się, uczniowie kl. II branżowej szkoły zawodowej I stopnia, uczestnicy OHP

Godz.: 11.45

Miejsce: Zespół Szkół im. Gen. Nikodema Sulika w Dąbrowie Białostockiej

 


Widok zawartości stron Widok zawartości stron