Wydawca treści Wydawca treści

Powrót

Dzień otwarty w CEiPM w Krośnie

24 stycznia krośnieńskie Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży zorganizowało „Dzień Otwarty”, podczas którego dla odwiedzających przygotowano szereg przydatnych informacji dotyczących rynku pracy.

Doradca zawodowy udzielała konsultacji - uczestnicy mieli możliwość zweryfikować swoje dokumenty aplikacyjne zgodnie z aktualnymi wymogami rynku pracy oraz zapoznać się ze sposobami poszukiwania zatrudnienia. Chętni zbadali swoje zainteresowania i uzdolnienia zawodowe w kontekście planowania kariery zawodowej i rozwoju osobistego.

Specjalista ds. programów poinformowała o realizowanym w Krośnie projekcie „Odpowiedzialni za przyszłość” skierowanym do osób w wieku 18-25 lat, którego celem jest zwiększenie aktywności zawodowej i społecznej młodzieży. Poinformowała, iż w ramach projektu uczestnicy mogą rozwinąć swoje kwalifikacje i kompetencje zawodowe poprzez szkolenie z zakresu umiejętności cyfrowych,  szkolenie z zakresu przedsiębiorczości, szkolenie zawodowe. Na koniec udziału w projekcie przewidziane są 3-miesięczne staże zawodowe. Projekt realizowany jest w ramach Programu Regionalnego ,,Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027”.

Specjalista ds. rozwoju zawodowego przekazał informację na temat planowanych w bieżącym roku kursów zawodowych. Z każdym zainteresowanym omówił zasady uczestnictwa, czas trwania, uzyskane uprawnienia oraz zasady egzaminowania. Osoby chętne podnieść swoje kwalifikacje wypełniły dokumentację zgłoszeniową na wybrany przez siebie kurs zawodowy.

Pośrednik pracy podczas spotkań przedstawiała oczekiwania pracodawców wobec pracowników na krajowym i zagranicznym rynku pracy. Młodzież uzyskała praktyczne informacje oraz cenne rady przydatne w poszukiwaniu pracy. Celem przedsięwzięcia było zwiększenie świadomości na temat usług sieci EURES wśród osób młodych, przekazanie informacji na temat bezpiecznego poszukiwania pracy w kraju i za granicą oraz poinformowanie o tendencjach występujących na rynku pracy.

Odwiedzający otrzymali ulotki dotyczące działalności Ochotniczych Hufców Pracy oraz materiały informacyjne sieci EURES.

 

Autorka tekstu:Edyta Wilusz - Pośrednik pracy CEiPM OHP - MBP w Krośnie

Autorki zdjęć: Edyta Wilusz - Pośrednik pracy CEiPM OHP - MBP w Krośnie, Iwona Lenik-Pałys - Specjalista ds. programów CEiPM OHP w Krośnie

 

Młodzież podczas spotkań z pracownikami rozwoju zawodowego krośnieńskiego centrum

 

 


Widok zawartości stron Widok zawartości stron