Wydawca treści Wydawca treści

Powrót

Dzień Straży Granicznej

16 maja to święto Straży Granicznej. Z tej okazji Komendant Główny OHP Małgorzata Zwiercan wystosowała specjalny list, w którym wyraziła wdzięczność funkcjonariuszom Straży Granicznej za ich służbę i oddanie na rzecz naszego bezpieczeństwa.

Reprezentacja młodzieży OHP z Elbląga w towarzystwie Z-cy Wojewódzkiego Komendanta OHP Pawła Kowszyńskiego przekazała list oraz słodki podarunek na ręce Komendanta Straży Granicznej w Elblągu kmdr ppor. Zbigniewa Lenarta oraz Z-cy Komendanta Straży Granicznej w Elblągu kpt. Jerzego Gutowskiego.

Spotkanie było również okazją do rozmowy, o tym jak wygląda służba w tej formacji i dlaczego warto zostać funkcjonariuszem Straży Granicznej.

 

Autor tekstu: Małgorzata Kamińska – spec. ds. rozwoju zawodowego i informacji

Autor zdjęć: Kamila Mach – wychowawca Hufca Pracy w Elblągu

 

 

Zdjęcia nr 1, 2, 3: _Na zdj. (od lewej) Z-ca Komendanta Straży Granicznej w Elblągu kpt. Jerzy Gutowski, młodzież OHP z Elbląga, Komendant Straży Granicznej w Elblągu kmdr ppor. Zbigniew Lenart, Z-ca Wojewódzkiego Komendanta OHP Paweł Kowszyński.

 

 

 


Widok zawartości stron Widok zawartości stron