Wydawca treści Wydawca treści

Powrót

Efektywna zmiana młodzieży OHP - jako inwestycja w przyszłość

Pomorska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy z ogromną przyjemnością informuje, iż kolejny projekt z zakresu edukacji ekonomicznej aplikowany do Narodowego Banku Polskiego, otrzymał dofinansowanie.

Projekt pod tytułem „Efektywna zmiana młodzieży OHP - jako inwestycja w przyszłość” realizowany jest w 11-19 Hufcu Pracy w Słupsku oraz 11-23 Hufcu Pracy w Słupsku w terminie od 03.01.2022 r. do 30.06.2022 r.

Założeniem projektu jest wykształcenie wśród 40 uczestników Pomorskiej WK OHP umiejętności racjonalnego gospodarowania budżetem domowym, zwiększenia kompetencji w zakresie planowania oraz kontrolowania wydatków, w tym przeciwdziałania zadłużeniu.

Projekt będzie realizowany w kilku etapach:

  • W pierwszym młodzież zostanie przygotowana przez doradcę zawodowego i pośrednika pracy do właściwego funkcjonowania w nieustannie zmieniających się warunkach rynku pracy.
  • W drugim odbędą się warsztaty z zarządzania budżetem domowym, które mają na celu zapewnić wykształcenie wśród uczniów umiejętności związanych z planowaniem i gospodarowaniem budżetu domowego.
  • W kolejnym realizowane będą zajęcia praktyczne z tworzenia budżetu domowego, których celem będzie poznanie różnych metod i formularzy służących do gospodarowania rodzinnymi środkami finansowymi.

Projekt ma za zadanie przygotować uczestników do planowania przyszłości finansowej i dokonywania racjonalnych wyborów gospodarowania budżetem domowym.

 

Autorki tekstu i plakatu: Alicja Otto i Marta Rychel – Zespół ds. projektów międzynarodowych

 

Zdjęcie nr 1: Plakat promocyjny

 


Widok zawartości stron Widok zawartości stron