Wydawca treści Wydawca treści

Powrót

Ekologia – problem współczesnego świata

Jako ludzie produkujemy coraz więcej odpadów. Coraz bardziej zaśmiecamy naturalne środowisko, a przecież można inaczej. Wiele odpadów dzięki odpowiedniej gospodarce może „uzyskać” drugie życie. Ważne jest właściwe z nimi postępowanie i segregowanie.

W dniu 26 października br. w trakcie zajęć w Ochotniczym Hufcu Pracy w Jaworze w grupie wychowawczej w Złotoryi, wychowawca Pan Andrzej Kowalik przypomniał, że każdy z nas powinien wiedzieć jak segregować odpady.

Poinformował, że na terenie szkoły są opisane pojemniki, do których należy wrzucać poszczególne „rzeczy”. Do osobnego pojemnika wrzucimy papier, do innego odpady szklane, do kolejnego odpady bio , a do jeszcze innego środki ochrony.

Przypomniał również, że jest wiele fundacji, które zbierają zużyte baterie, plastikowe nakrętki, a pozyskane z ich sprzedaży fundusze przeznaczają na zakup środków leczniczych, kosztowne operacje lub turnusy rehabilitacyjne.

Również w Rynku, przy Przedsiębiorstwie Gastronomiczno-Hotelowym „ Przy Miłej” oraz na wysokości Przedszkola w Złotoryi są specjalne pojemniki, gdzie można wrzucić nakrętki i wspomóc organizatorów akcji zbiórki.

Pamiętajmy, że wyrzucając plastikową butelkę najlepiej ją zgnieść – zajmuje mniej miejsca. Kolejnym artykułem, którego się pozbywamy są leki. Leki przeterminowane powinniśmy przekazać do apteki.

Najbardziej szkodliwym dla środowiska odpadem jest żarówka. Ze względu na zawartość rtęci należy ją oddać do sklepu elektrycznego lub zostawić w sklepie wielkopowierzchniowym w specjalnym pojemniku.

Kolejna kategoria odpadów to odpady wielkogabarytowe. Stare meble, popsuty sprzęt komputerowy, zużyte opony można oddać bezpłatnie do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Również w miejscu zamieszkania  prowadzimy selekcję odpadów. Czynimy to wrzucając odpady do pojemników w kolorach niebieskim, zielonym, żółtym, brązowym. Jak wspomniano na wstępie jest wiele produktów, które mogą zostać ponownie wykorzystane w cyklu produkcji. Do surowców wtórnych najczęściej poddawanymi recyklingowi należą: papier, metale, szkło, tworzywa sztuczne. Dzięki temu zmniejszamy zanieczyszczenie środowiska, koszty wytworzenia nowego produktu, wielkość wysypiska śmieci, a także możemy pomóc osobom poszkodowanym przez los. Zostawmy przyszłym pokoleniom „zieloną” planetę.

Na zakończenie zajęć wychowawca zachęcał do włączenia się do całorocznej zbiórki nakrętek, którą prowadzimy dla Jaworskiego Stowarzyszenia Charytatywnego „Damy Radę”.

 

Autor tekstu: Andrzej Kowalik  starszy wychowawca OHP 1-21 Jawor

Autor zdjęć: Andrzej Kowalik, uczestnicy zajęć

 


Widok zawartości stron Widok zawartości stron