Wydawca treści Wydawca treści

Powrót

Event "Rozwój zawodowy Twoją szansą na sukces"

Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Tarnowie i Zespół Szkół im. K. K. Baczyńskiego w Dąbrowie Tarnowskiej zapraszają na event "Rozwój zawodowy Twoją szansą na sukces" dla młodzieży z powiatu dąbrowskiego.

 

Termin: 29.05.2023

Miejsce: Zespół Szkół im. K. K. Baczyńskiego w Dąbrowie Tarnowskiej,

                ul. Kościuszki 5

 

Program:

Część I czas trwania 9:00 - 10:40

„Dni otwarte” Zespołu Szkół im. K. K. Baczyńskiego w Dąbrowie Tarnowskiej

Uczestniczą uczniowie 8 klas szkół podstawowych

 • Otwarcie eventu, przywitanie przybyłych gości oraz uczniów 8 klas szkół podstawowych
 • Wprowadzenie
 • Czynniki trafnego wyboru szkoły i zawodu – doradca zawodowy MCK w Dąbrowie Tarnowskiej
 • Prawa i obowiązki pracowników młodocianych – inspektor PIP w Tarnowie
 • Wsparcie edukacyjno-wychowawcze Hufca Pracy w Dąbrowie Tarnowskiej dla młodocianego pracownika – przedstawiciel HP w Dąbrowie Tarnowskiej
 • Prezentacja pracowni szkoły i kierunków edukacyjnych Zespołu Szkół im. K. K. Baczyńskiego w Dąbrowie Tarnowskiej

 

Część II czas trwania 10:45 - 13:00

„Targi Pracy i Rozwoju Zawodowego”

Uczestniczą uczniowie szkoły ponadpodstawowej oraz młodzież poszukująca pracy  

 • Otwarcie, przywitanie gości oraz uczniów szkół ponadpodstawowych
 • Wprowadzenie – przedstawienie kierunków działalności Młodzieżowego Centrum Kariery w Dąbrowie Tarnowskiej
 • Oczekiwania pracodawców od kandydatów do zatrudnienia na przykładzie Zakładu Budowy Urządzeń Dźwignicowych, kierunki i możliwości zatrudnienia w ZBUD Sp. z o.o. w Dąbrowie Tarnowskiej
 • Moja pierwsza praca. Prawa i obowiązki pracownika - PIP
 • Targi Pracy – stoiska dąbrowskiego Młodzieżowego Centrum Kariery, Państwowej Inspekcji Pracy w Tarnowie, Powiatowego Urzędu Pracy i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Dąbrowie Tarnowskiej, Hufca Pracy, pracodawców
 • Warsztaty z Rozwoju Zawodowego:
 1. Kształtowanie kompetencji przedsiębiorczych – gra Chłopska Szkoła Biznesu
 2. Krok po kroku do własnej firmy – prowadzenie własnej działalności gospodarczej

 


Widok zawartości stron Widok zawartości stron