Wydawca treści Wydawca treści

Powrót

Finał zbiórki nakrętek i zużytych baterii dla Basi Stojko w OSiW w Ząbkowicach Śląskich

W miesiącu październiku, wychowawca Anna Zawłocka ogłosiła zbiórkę nakrętek i baterii dla chorej dziewczynki z Barda - Basi Stojko.

Cała inicjatywa Młodzieżowej Rady Uczestników trwała do stycznia 2022r i przyniosła ogromne efekty.  Wychowankowie chętnie podjęli się zadania niesienia pomocy. Akcję rozpropagowali także w swoich środowiskach rodzinnych. Zaangażowanie wychowanków dało zaskakujące efekty i było potwierdzeniem, że także młodzież może zdziałać wiele i udzielać bezinteresownej pomocy.

Przypomnijmy, że uzbierane nakrętki zostaną oddane do recyklingu. A w ten sposób uzyskane pieniądze przeznaczone zostaną na rehabilitację dla niepełnosprawnej Basi. 

Dziewczynka urodziła się 22 lutego 2021r. Zdiagnozowano u niej rzadką chorobę genetyczną, nazywaną Zespołem Kociego Krzyku, jedna z jej nerek przestała funkcjonować, ponadto Basia ma szpotawe stopy i problemy ze wzrokiem. To powoduje, że życie Basi naznaczone jest bólem, wypełnione jest licznymi zabiegami i badaniami. Niezbędna jest regularna kosztowna rehabilitacja. 

Akcje - zbiórka plastikowych nakrętek czy zużytych baterii zbierane przez różnorakie fundacje i organizacje charytatywne to nie tylko pomoc osobom potrzebującym. To także, szeroko zakrojone działania odzysku surowców wtórnych - czyli działania proekologiczne. Zatem pomagamy, nie tylko samej osobie docelowej, ale i pomagamy naszej matce naturze, aby kolejne pokolenia mogły korzystać z jej dóbr naturalnych. 

 

Autor tekstu i zdjęć: Anna Zawłocka  – wychowawca OSiW Ząbkowice Śląskie

 

Zdjęcie nr 1: Uczestnicy przygotowują nakrętki.

 

Zdjęcie nr 2: Młodzież podczas przekazywania uzbieranych nakrętek.

 


Widok zawartości stron Widok zawartości stron