Wydawca treści Wydawca treści

Powrót

Indywidualne zajęcia z doradcą zawodowym w Przemyślu

W dniu 20 października 2023 r. w Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Przemyślu w ramach projektu „Odpowiedzialni za przyszłość” rozpoczęły się pierwsze indywidualne zajęcia z doradztwa zawodowego.

Pani Lidia Katan doradca zawodowy Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Przemyślu odbyła pierwsze rozmowy indywidualne z uczestnikami projektu, podczas których przeprowadzono ocenę umiejętności cyfrowych uczestnika projektu oraz wykonano testy badające  predyspozycje i zainteresowania zawodowe. Kolejnymi krokami będzie sporządzenie Indywidualnego planu działania, pomoc w podjęciu decyzji co do wyboru kierunku dalszego kształcenia oraz zaplanowanie kariery zawodowej.

W ramach projektu uczestnicy wezmą jeszcze udział w kolejnych spotkaniach z doradcą zawodowym, w szkoleniu z zakresu umiejętności cyfrowych oraz przedsiębiorczości,  kursach zawodowych, kursie prawa jazdy, indywidualnym pośrednictwie pracy, kursie zawodowym oraz odbędą staż u pracodawcy.

W ramach projektu uczestnicy objęci zostaną dodatkowym wsparciem socjalnym w postaci wyżywienia podczas zajęć oraz dofinansowania kosztów dojazdów na zajęcia.

 

Autor tekstu i zdjęć: Monika Karpińska - specjalista ds. programów, CEiPM Przemyśl

 

Zdjęcia nr 1-2: Indywidualna rozmowa uczestnika projektu z doradcą zawodowym

 

 

 

 

 

 


Widok zawartości stron Widok zawartości stron