Wydawca treści Wydawca treści

Powrót

GINĄCE ZAWODY POMYSŁEM NA PRZYSZŁOŚĆ

GZ_1160.jpg

 

„Ginące zawody pomysłem na przyszłość” to projekt realizowany przez Ochotnicze Hufce Pracy, którego celem jest uchronienie przed zapomnieniem tradycyjnego rzemiosła i rękodzieła.

 

Przedsięwzięcie jest szansą dla młodych osób na zdobycie doświadczenia w takich zawodach jak: kowal, kołodziej, rymarz, tkacz, zdun, kamieniarz, dekarz/strzecharz, piekarz i cukiernik, a więc umożliwia zdobycie nowego i ciekawego zawodu, rozwinięcie zainteresowań oraz nabycie nietypowych obecnie kwalifikacji, cieszących się coraz większym zainteresowaniem. Powracająca moda na umiejętności rzemieślnicze oraz popularny obecnie ekologiczny styl życia sprawiają, że przedstawiciele tzw. zawodów ginących są coraz częściej poszukiwani na rynku pracy.