Wydawca treści Wydawca treści

Powrót

Grajewo: Kino – sposób na wolny czas

Uczestnicy grajewskiego Hufca w ramach realizacji programu edukacyjno–profilaktycznego ,,Uwierz w siebie", wybrali się na projekcję filmu do Grajewskiego Centrum Kultury.

Celem programu jest edukacja uczestników w kierunku kształtowania samoświadomości oraz wspieranie rozwoju społeczno–emocjonalnego.

Podczas codziennych kontaktów z młodzieżą, wielu rozmów o ich trudnościach, problemach i zmaganiach, zauważalny jest brak wiary we własne siły, poczucie osamotnienia oraz niskie poczucie własnej wartości. Wspólne wyjście do kina miało na celu integrację społeczną oraz wzmocnienie relacji z rówieśnikami.

Po seansie filmowym młodzież wymieniła się wrażeniami i poglądami stwierdzając, że wyjście do kina jest dobrą metodą na spędzenie wolnego czasu w miłej atmosferze.

 

Autor tekstu i zdjęć: Anita Suchodolska – wychowawca Hufca Pracy w Grajewie

 

 


Widok zawartości stron Widok zawartości stron