Wydawca treści Wydawca treści

Powrót

Grajewo: Podsumowanie staży zawodowych w Niemczech z Erasmus +

W Hufcu Pracy w Grajewie zakończono realizację ostatniego etapu w projekcie ,,Inwestycja w przyszłość – zagraniczne staże zawodowe młodych kucharzy, stolarzy i murarzy w Niemczech’’ finansowanego z programu Erasmus+.

Uroczyste podsumowanie odbyło się w Zespole Szkół w Wojewodzinie. Udział w projekcie uczestnicy ocenili jako niezwykłą przygodę życiową, zaś zagraniczny staż, podczas którego zdobyli doświadczenie zawodowe, jako przepustkę do znalezienie atrakcyjnej pracy w Polsce bądź za granicą.

Uczestnicy projektu, to czworo uczniów realizujących naukę zawodu kucharza i cukiernika w Branżowej Szkole I Stopnia w Wojewodzinie. Podczas spotkania podsumowującego realizację projektu stażyści wraz z opiekunem przedstawili zaproszonym gościom prezentację multimedialną przybliżającą cele i efekty projektu.

Uroczystość pozwoliła na wymianę wrażeń i doświadczeń, a także na wnioski na kolejne projekty. Ważną chwilą dla uczestników projektu było wręczenie przez Komendant Hufca Pracy w Grajewie Magdalenę Sawicką certyfikatów potwierdzających odbycie stażu oraz ukończenia warsztatów z języka niemieckiego. Młodzież  już niedługo otrzyma certyfikaty Mobili Tool i nadal będzie promować projekt i dzielić się rezultatami.

 

Autor tekstu: Anita Suchodolska – mł. wychowawca HP w Grajewie.

Autor zdjęć: Anita Suchodolska – mł. wychowawca HP w Grajewie, Magdalena Sawicka – Komendant HP w Grajewie, Krystyna Rutkowska - doradca zawodowy MCK w Grajewie

 

 

 

 


Widok zawartości stron Widok zawartości stron