Wydawca treści Wydawca treści

Powrót

HP Łomża: Lekko w WOT nie będzie, ale WARTO!

W Hufcu Pracy w Łomży prowadzone są różne programy dla absolwentów, jednym z nich jest program edukacyjno – profilaktyczny pn. „ABSOLWENT 2022 – Gotowy na sukces” przygotowany dla uczestników klas trzecich w Jedwabnem i w Łomży.

W ramach tego programu odbywają się cykliczne zajęcia indywidualne przygotowujące do egzaminów kwalifikacyjnych w Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej oraz do egzaminów czeladniczych zdawanych przed komisją Izby Rzemieślniczej. Na spotkaniach grupowych uczestnicy OHP oraz ich rodzice zostali już zapoznani z procedurami i przepisami, jakie będą obowiązywały po raz pierwszy, w roku szkolnym 2021/2022.

Następnym krokiem przygotowującym do podejmowania ważnych decyzji jest przekazanie informacji o możliwościach zatrudnienia lub podjęcia własnej działalności gospodarczej. Jedną z alternatyw wyboru zatrudnienia jest wstąpienie w szeregi żołnierzy Wojska Polskiego. Na prelekcję zostali zaproszeni żołnierze zawodowi pracujący w Wojskowej Komisji Uzupełnień w Łomży: st. sierż. Kamala Emilian i ppor. Marcin Sardyński oraz kontraktowi żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej (tj. WOT) zwanych terytorialsami w osobach: plut. Bogdan Wiśniewski, kpr. Kołodziejczyk Magdalena oraz st. szer. Zaręba Ewa.

Żołnierze przekazali informacje i ulotki dot. rekrutacji młodzieży pełnoletniej do Wojska Polskiego, która w trakcie trwania nauki w szkole, może już wstępować w szeregi terytorialsów. Po złożeniu wniosków o wstąpienie w szeregi WOT i przejściu procedur rekrutacyjnych z wynikiem pozytywnym. Rekrut wysyłany jest na 16 dniowe szkolenie po odbyciu którego - składa przysięgę i zostaje żołnierzem kontraktowym. Szkolenie nie jest łatwe, rekruci uczą się dyscypliny, odpowiedzialności i karności, taktyki i strategii na polu bitwy oraz obchodzenia się z bronią. Odbywają się też specjalistyczne szkolenia z ratownictwa medycznego. Wojsko zapewnia wikt, zakwaterowanie, finanse, które są przelewane bezpośrednio na konto żołnierza. W trakcie służby na kontrakcie żołnierz WOT podnosi kwalifikacje zawodowe poprzez dodatkowe kursy zawodowe, np. prawo jazdy kat. C, obsługa sprzętu inżynieryjnego: koparki, dźwigi, itp. Poza tym terytorials może podjąć pracę zawodową, być zatrudnionym w zakładzie pracy, będzie powoływany zaś na szkolenia rotacyjne w weekendy raz w miesiącu i otrzyma za ten czas pieniądze i inne przywileje z tym związane.

Żołnierze terytorialsi stwierdzają, że lekko nie będzie, ale warto być jednym z wielu w siłach zbrojnych Wojska Polskiego, naszej Ojczyzny.

 

Autor tekstu i zdjęć: August Mrozowicz st. wychowawca HP Łomża

 

 

 

 


Widok zawartości stron Widok zawartości stron